Bevæpningsspørsmålet bør ikke være en politisk beslutning

Det er det for mye politikk, følelser og fakta-feil til.

Publisert Sist oppdatert

Våpenkappløpet

Norske kriminelle har vært bevæpnet i mange år, det er villigheten til å bruke våpenet som virker å være større i dag. De nye utfordringene dagens politi står ovenfor er i all hovedsak bruk av farlig gjenstand, dette av personer med en blanding av rus og psykiatri. Våpenkappløpet det henvises til er etter mitt syn et argument som ikke henger sammen med de erfaringer tjenestemann har på gaten. De kriminelle er bevæpnet allerede.

Politiets sivile preg

Styrken til norsk politi er generalisten; vi har en unik evne til å tilpasse oss enhver situasjon og vi har god kontakt med publikum. Politiet har som kjent en stor tillit i samfunnet, og det tror jeg at vi fortsatt vil ha om vi skulle bli bevæpnet. Vi har til nå sett at argumentene om at politiet mister kontakten med publikum er grunnleggende feil, og argumentet kan egentlig legges dødt.

Vi er ikke trent til å bære våpen i det daglige

Vi som IP-personell er godt nok trent(gode nok) for å bevæpnes i de farligste situasjonene, men det påstås at vi er ikke godt nok trent (ikke gode nok) til å bære et våpen på hofta i det daglige. Norske politifolk er godt nok trent til dette, dette fordi vi faktisk trener med å løse ulike caser på IP-treninger. Den treningen som vi eventuelt trenger ekstra vil vi tilegne oss raskt gjennom påfølgende IP-treninger hvor det er naturlig å trene med våpen til en hver tid slik situasjonen er i dag. Dette er en kort tilvenning og erkjennelse av at våpenet er tilgjengelig til enhver tid.

Det vil bli løsnet flere skudd og flere vil dø

Kanskje vil det bli løsnet flere skudd totalt sett, dette fordi at politiet årlig opplever livsfarlige situasjoner. I ettertid vet man ikke hvordan disse situasjonene ville vært løst med våpen, men hvis politiet hadde skutt, så måtte det vært hjemlet i instruks. Instruksen er der fortsatt enten våpenet er i bilen eller på hofta. Når man bruker statistikker på løsnet skudd, kan man ikke bare telle et skudd, man må analysere situasjonen.

Flere motstandere av en generell bevæpning av politiet har sagt ”det fins ikke en god grunn til å bevæpne politiet”. Jeg syns det blir for unyansert, og man låser seg i på et spor i sine egne meninger blandet med masse uvitenhet og følelser. Som tilhenger av generell bevæpning ser jeg motargumentene, derav to som jeg synes er viktig å nevne. Det vil nok kanskje bli løsnet flere skudd som nevnt tidligere. I tillegg så fins det en teoretisk mulighet for at andre kan frata oss våpenet.

Det som er viktig å ta med i debatten angående en generell bevæpning er at det også handler om politiets muligheter til å gripe inn, beskytte, redde og eventuelt nøytralisere. Jeg tror ikke flertallet av politikere er i stand til å ta den rette beslutningen på dette etter det jeg har sett av og lest av debatter.

Powered by Labrador CMS