Under fire av ti ansatte i Sør-Øst politidistrikt mener politimesteren og ledergruppen gjør en god jobb

1.180 ansatte har svart på undersøkelse.

Publisert

1.180 medarbeidere har svart på en medarbeiderundersøkelse i Sør-Øst politidistrikt. Bare 38 prosent av dem sier seg helt eller delvis enig i at de har tro på at politimesterens ledergruppe leder organisasjonen på en god måte.

Det er drammensavisa Fremtiden som melder dette.

Medarbeiderundersøkelsen i politiet ble presentert i slutten av november, men avisa har sett på tallene for sitt distrikt.

Der fremkommer det at bare 15 prosent er helt enig og 23 prosent er delvis enige i at distriktet ledes på en god måte. 

Politimester Christine Fossen påpeker overfor avisa at distriktet har et lenger reformløp enn andre distrikter, og at det derfor ikke er alarmerende med lav tillit nå.

– Det er ganske likt med veldig mange andre politidistrikt. Vi har som politidistrikt ligget noe høyere tidligere, men det var helt som forventet. Vi står midt i en krevende reform og undersøkelsen kom midt under personalløpet og de største endringene som var veldig krevende for våre medarbeidere, sier Fossen til Fremtiden.

HR-sjefen: – Ikke enig i at det er lav score

Fossen blir også stilt spørsmål om varslingssakene Politiforum har avdekket den siste uka.

– Jeg har beklaget mye til mange. Det er viktig å gjøre bestandig. Som leder er det viktig å kunne innrømme sine feil og ikke minst beklage dersom det er behov for det. Jeg har snakket med Strøm og mange andre, men jeg har ikke noe ønske om å gå videre inn i disse varslingssakene, sier Fossen til avisa.

HR-sjef i Sør-Øst politidistrikt Bernt Kåre Plassen er heller ikke misfornøyd med hva tallene sier om tilliten til ledelsen i distriktet.

– Jeg er ikke enig at det er lav score på ledelsen i Sør-Øst spesielt, men ser at det generelt er lav score på om medarbeiderne har tro på at organisasjonen ledes på en god måte. Dette området har også hatt lav score i de tidligere politidistriktene. Dette tar vi selvfølgelig alvorlig. Svaret preges nok også at vi er midt i en svært krevende reform. Vi ser det som en utfordring. Det er vanskelig å tolke hva som legges i dette spørsmålet, men vi må selvfølgelig ta utgangspunkt i vår ledergruppe og det er først nå de siste ukene den har kommet endelig på plass. Flere ledere var midlertidige og i en konkurransesituasjon på det tidspunktet undersøkelsen ble gjennomført. Vi skal nå bli tydeligere som ledergruppe, sier Plassen til Fremtiden.

Powered by Labrador CMS