Kostnaden for beredskap

Tiden er ikke inne for å svekke politibudsjettet så mye at nyutdannede politifolk ikke får jobb, skriver redaktør i Politiforum Ole Martin Mortvedt.

Publisert

Regjeringen har lagt frem et forslag til statsbudsjett som er historisk. Pengene som skulle gitt nyutdannede politifolk jobb er fjernet fra 2018-budsjettet.

2018 kan bli det første året det blir en reduksjon av operative politifolk i landet. Frp-leder Siv Jensen og de to justisministrene Anundsen og Amundsen vil alle tre bli husket av en del tusen unge politifolk som politikerne som ikke holdt ord.

Lovnaden om jobb i politiet etter endt utdanning var ikke verdt mer enn ei sur sild for mange fra 2016-, 2017- og 2018-kullet på Politihøgskolen.

I storpolitikken er tydeligvis ikke jobbsituasjonen for nyutdannede politifolk så viktig. Men det fører oss til neste spørsmål. Er politiberedskap for innbyggernes sikkerhet
viktig? 

Folk som har greie på slikt mener det. En av de som har mest kompetanse på faget er sjefen for Beredskapstroppen, Helge Mehus. «Hvert minutt teller», sier han. Han sier det fordi han hver dag presser sine mannskaper til å kutte ned på tidsbruk fra det smeller til de er på stedet.

Han sier det fordi han på kroppen har kjent samfunnets krav og forventning til at Beredskapstroppen skal ordne opp. Lokale politiledere sier det samme.

Over hele landet er politidekningen, altså hvor mange politifolk det er på vaktlistene, synonymt med hvor god responskvalitet politiet kan gi når neste alvorlige hendelse skjer. 

Men det er slik at de neste ofrene for slik kriminalitet ennå ikke kjenner sin skjebne.

De er ingen samordnet pressgruppe som kan føre en debatt. For vi vet ikke hvem
som kan bli rammet av vold eller terror. Kanskje er det deg eller noen du kjenner godt.
Samfunnet har derfor overlatt til noen profesjonelle å tenke på beredskap, slik at vi alle skal ha det tryggest mulig. «Verden har endret seg, politiet skal passe på folk» sier Borji Sitoos, en reisende vi har truffet på Gardermoen.

Tiden er ikke inne for å svekke politibudsjettet så mye at nyutdannede politifolk ikke får jobb. Tiden er heller ikke inne for å fjerne penger.

Det har å gjøre med beredskapen over det ganske land.

Tiden er heller ikke inne for å fjerne penger fra politibudsjettet slik at et nasjonalt beredskapssenter som er planlagt på Taraldrud utsettes.

Begge deler handler om trygghet for at politiet kommer for å begrense omfanget av kriminalitet som terror er.

Det handler ikke om enten eller.

Innbyggernes sikkerhet handler også om hvordan politiet utstyres.

Flere politimestere er nå tydelige i sin anbefaling om å bevæpne politiet, og de begrunner det godt, samtidig som både forskermiljø og de samme politimestrene retter sterk kritikk mot bevæpningsutvalgets rapport på både forskningsmessig og politifaglig grunnlag.

Andre politimestre gir utvalgsrapporten rosende ordelag.

I bevæpningsspørsmålet bør man lytte til fagmiljøet, de operative som sørger for vår sikkerhet. En ny undersøkelse viser at 80 prosent av PF-medlemmene ønsker bevæpning.

Vi synes Justiskomiteen skal ta med seg dette til politisk behandling av spørsmålet.

Powered by Labrador CMS