DEBATTINNLEGG

Støre har arvet et tryggere Norge

Mer politi og en profesjonalisert beredskap. Norsk justissektor har aldri vært sterkere enn etter åtte år med Høyre i regjering.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Norsk politi og beredskap var i mange tiår underprioritert av diverse både blå og rødgrønne regjeringer. I tiden etter 22. juli 2011 ble norsk politi gjennomanalysert, og konklusjonen var brutal: Den norske beredskapen sto til strykkarakter.

Men mye har skjedd siden 2011.

Etter regjeringsskiftet i 2013, da Erna Solberg tok over statsministerposten etter Jens Stoltenberg, startet Høyre, Fremskrittspartiet, KrF, Venstre og Arbeiderpartiet arbeidet med å reformere norsk politi. Dessverre valgte Arbeiderpartiet i senere tid å trekke støtten til reformen.

Høyre derimot, har stått fjellstøtt ved politireformen – både i opp- og nedturer. Og når resultatet nå foreligger, kan vi ikke annet enn å være stolte.

Under Høyres ledelse har norsk politi blitt styrket med svimlende 2500 flere operative politifolk. Dette er mennesker som står på, dag og natt, for å holde oss trygge. Vi har økt driftsbudsjettet deres med om lag 4,2 milliarder kroner, og bevilget ytterligere 5 milliarder kroner til større investeringer.

Vi har satset på forebygging, styrket etterforskningen, skjerpet kampen mot overgrep på nett og profesjonalisert beredskapen i hele landet. Politiets nasjonale beredskapssenter har samlet viktige beredskapsfunksjoner på ett sted, slik at de på en mer effektiv måte kan trene og jobbe sammen.

Beredskapstroppen er blitt 60 prosent større, vi har fått tre splitter nye politihelikoptre, nådd målet om 2 politibetjenter per 1000 innbyggere og sørget for at politiet nå innfrir de nasjonale kravene til responstid i alle tre tettstedskategorier.

Når Erna gir fra seg statsministerstolen til Støre, og avtroppende justisminister Monica Mæland overlater politiet til Senterpartiets Emilie Enger Mehl, er det altså liten tvil om at de arver et tryggere Norge enn det vi overtok i 2013.

Jeg skal innrømme at jeg har bekymret meg for hvilken politikk den nye rødgrønne regjeringen vil føre på justisfeltet. Valgkampen har vært preget av store, dyre og ukloke løfter fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Derfor er det med en enorm lettelse at jeg foreløpig kan konkludere med at regjeringsplattformen til de rødgrønne ser ut til å være et justispolitisk mageplask for nevnte partier. De store løftene ble til små justeringer av den beviselige fornuftige poltikken Høyre har ført de siste åtte årene. Og godt er det.

På vegne av Høyre vil jeg ønske justisminister Mehl lykke til med svært viktige og krevende oppgaver. Vi lover å være konstruktive, men vi kommer til å møte regjeringen med med forventning om å følge opp satsningene vi har satt i gang og vil advare mot enkel symbolpolitikk i tråd med det vi hørte i valgkampen.

94 prosent av befolkningen oppgir at de føler seg trygge. Det er selvsagt gledelig, men vi skal ikke ta tryggheten for gitt. Jeg håper regjeringen fortsetter å se fremover og videreføre satsingene, fremfor å sløse milliarder på reverseringer og tiltak politiet selv ikke ønsker.

Powered by Labrador CMS