Regjeringsbygget før terrorangrepet 22. juli. Når nytt regjeringskvartal skal bygges ønsker politiet i Oslo at det vurderes egne lokaler.

Politiet vil ha plass i regjeringskvartalet

Politiet i Oslo ber om at det vurderes egne lokaler til politiet i det nye regjeringskvartalet.

Publisert Sist oppdatert

Politiet i Oslo ønsker plass til mer enn bare livvakter i det nye regjeringskvartalet.

Det kommer fram i et brev distriktet har sendt til Politidirektoratet (POD). POD videreformidlet ønsket til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i høst.

Stabssjef i Oslo politidistrikt, Johan Fredriksen, bekrefter at de ser et mulig behov for å ha politifolk stasjonert i regjeringskvartalet.

– Hvis man går for en samlet eller delvis samlet departementsstruktur, kan det fra tid til annen være behov for at politiet må sette inn tiltak, sier Fredriksen til Politiforum.

Skal kunne brukes til ledelse

Fredriksen sier at de ønsker å være føre var og melde inn behovet tidlig i prosessen som skal føre fram til en skisse av nytt regjeringskvartal.

Det er ikke umulig at det kan være behov for vakthold over lenger tid i regjeringskvartalet i framtiden. Det kan for eksempel være i forbindelse med trusselsituasjoner, arrangementer og besøk.

– Hva slags lokaler ønsker dere å ha i regjeringskvartalet?

– Det er snakk om lokaler med fasiliteter til ordinært opphold, og muligens framskutt ledelse. Det skal kunne ivareta ordinære behov for mannskaper, men det kan også være aktuelt med lokaler som kan brukes som KO (kommandosentral, red. anm.) i gitte situasjoner, forklarer Fredriksen.

– Dette er et forsøk på å være framsynt. Dersom det blir aktuelt, vil vi se nærmere på behov og funksjonalitet senere, legger Fredriksen til.

– Allerede i dialog med politiet

Arbeidet med å tegne nytt regjeringskvartal startet i november. Dersom alt går etter planen kan prosjektet stå klart om rundt ti år.

I et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir POD sin oppslutning til Oslo politidistrikts ønske.

– POD ser at et fremtidig nærvær av politiet i tilknytning til et regjeringskvartal ved gitte tilfeller og hendelser vil være ønskelig og påkrevet. Direktoratet ber om at eventuelle fremtidige arealbehov for politiet blir vurdert i den videre planleggingen av det nye regjeringskvartalet, skriver direktoratet.

Frode Jacobsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet forteller at de nå tar med seg innspillet fra Oslo-politiet og POD videre på veien.

Spørsmål om sikkerhet er selvsagt et viktig tema i det arbeidet som nå pågår. Politiets innspill om behov for lokaler i det nye regjeringskvartalet blir, i likhet med andre innspill av denne typen, vurdert i det videre arbeidet med det nye regjeringskvartalet, forteller Jacobsen.

– Vil politiet inkluderes i arbeidet med utformingen nytt regjeringskvartal?

– Vi er allerede i en god dialog med politiet om sikkerhetsmessige forhold i det nye regjeringskvartalet, sier Jacobsen.

Powered by Labrador CMS