INGEN EKSTRA TAKK: De politiansatte fra hele landet som ble beordret til å jobbe halvannen uke under sykkel-VM i Bergen, ender nå opp med å stå helt uten kompensasjon for innsatsen.

Flere hundre politiansatte ble beordret til å jobbe under sykkel-VM: Nå stopper POD godtgjørelsen for innsatsen

Lenge etter at sykkelfesten i Bergen er forbi, så fortsetter striden mellom POD og Politiets Fellesforbund.

I sommer beordret Politidirektoratet (POD) flere hundre politiansatte til å jobbe under sykkel-VM i Bergen. Som kompensasjon for å bli beordret til vestlandsbyen i halvannen uke i september, krevde derfor Politiets Fellesforbund (PF) godtgjørelse.

POD tilbød 2.000 kroner, men Politiets Fellesforbund ville ikke akseptere tilbudet og det ble brudd i forhandlingene i sommer.

PF varslet tvistesak, og nå har POD stanset utbetalingene på 2.000 kroner. Dermed står de som ble beordret til arrangementet helt uten ekstragodtgjørelse for innsatsen.

Frode Stenersen reagerer sterkt. Han er tillitsvalgt for Utrykningspolitiet, som hadde nærmere 200 mannskaper på plass i Bergen.

– Jeg har fått veldig mange henvendelser av medlemmer som er fryktelig frustrerte. I tillegg var det mange som fikk et dårligere turnustillegg i Bergen, så det at man også nå mister godtgjørelsen, er til stor irritasjon. Dette er helt uholdbart og trist.

Måtte si stopp når «arbeidsgiver dikterer»

PENGENE SOM FORSVANT: I brevet som ansatte fikk, står det svart på hvitt at de skal få godtgjørelse.

Forhandlingssjef i PF, Roar Fosse sier han forstår at mange medlemmer reagerer.

– Det å akseptere utbetaling av arbeidsgivers ensidige forslag til kompensasjon ville i tariffsammenheng være som å tisse i buksen for å holde seg varm, sier han.

– Vi har kjempet knallhardt for å få på plass en riktig kompensasjon for de tjenestemennene- og kvinnene som sto på under sykkel-VM. Våre krav, som var betydelig høyere enn disse 2.000 kronene, ble avvist av POD. Det POD forsøker her, er å lage en ny ordning, hvor de kan diktere hva som kunne vært lønnsnivået. Dette har vi avvist, og konsekvensen er at kompensasjonen ikke kommer til utbetaling. Vi kan ikke akseptere at arbeidsgiver skal diktere avtaleinnholdet, når vi ikke er enig i det.

PF har tatt saken til nemdsbehandling, hvor partene nå skal behandle saken.

Stenersen i UP understreker at han har full forståelse for PFs håndtering.

– Det er bra PF holder fast på prinsippene, selv om utfallet nå dessverre blir at POD har stanset utbetalingene. Situasjonen var jo uavklart da mannskapene var i Bergen, men mange var av den oppfattelsen av at de skulle få ekstra betalt for innsatsen.

Ved tidligere situasjoner der mange politimannskaper har blitt beordret, har satsene vært høyere.

Under asylkrisen på Storskog i november og desember 2015, mottok de beordrede betjentene 600-700 kroner i døgnet for å reise til Finnmark, mens under NOKAS-rettssaken i 2005 skal ekstramannskapene ha fått mellom 320-650 kroner dagen.

IKKE ENIGE: Roar Fosse, forhandlingssjef i PF, sier en aksept av godtgjørelsen ville vært å kaste på båten likeverdighetsprinsippet i lønnsforhandlinger.

Måtte si stopp når PF ikke aksepterer tilbudet

Seksjonssjef i Politidirektoratet, Frode Aarum forklarer at de stanset utbetalingene fordi PF har varslet tvistebehandling av saken.

– PF aksepterte ikke arbeidsgivers tilbud på godtgjørelse, og har varslet at de vil tviste saken videre. Inntil en slik tvistebehandling foreligger kan ikke POD utbetale den godtgjørelsen som vi har tilbudt under forhandlingene. PF har også presisert overfor POD at de forutsetter at dette ikke utbetales. Det er ingen konkret frist for å ta saken videre, og vi er ikke kjent med at PF har brakt saken videre ennå.

Fosse i PF forklarer at de som fagforening må se saken i et større perspektiv enn dette enkelttilfellet.

– Så kan noen si: «Hva? Har PF stoppet de 2000 kronene?» Svaret til det er; Ja. Så spør du kanskje; «Hvorfor?» Fordi en aksept av dette ville vært å kaste på båten likeverdighetsprinsippet i lønnsforhandlinger. Det prinsippet har vært kjempet frem av flere generasjoner tillitsvalgte før oss. Det er ikke anledning til å utbetale lønnsmessige tillegg, uten at dette er hjemlet i tariffavtalene våre. Blir man enig, har man en avtale. Blir man ikke enig, har man ikke en avtale. Det må også være arbeidsgivers risiko.

Powered by Labrador CMS