Uteksamineringen av Politistudenter i juni.
Uteksamineringen av Politistudenter i juni.

Andel nyutdannede politifolk i jobb på nivå med «kriseåret» 2016

Bare fire av ti nyutdannede politifolk har jobb i politiet.  Sist gang tallet var så lavt, sank politidekninga.

Publisert

Med regjeringens jobbgaranti for politifolk som gikk ut av Politihøgskolen, hadde så mange som sju av ti og åtte av ti nyutdannede fått jobb i politiet etter tre måneder i 2014 og 2015. 

I 2016, med en svært anstrengt budsjettsituasjon, sank imidlertid tallet drastisk til bare fire av ti. Det tok omtrent et år før 2016-kullet var på nivå med tidligere år igjen. I mellomtiden stoppet veksten i politifolk opp, og Politiforum skrev en reportasje om hvordan studentene jobbet som begravelsesagenter og barnehagepersonale.

Etter at situasjonen bedret seg noe for kullet som gikk ut av PHS i fjor, viser nå tallene for 2018 at andelen nyutdannede som er i jobb i politiet per 30. september er omtrent like lavt som i «kriseåret» 2016. Kun fire av ti - 41,8 prosent - av 2018 kullet er i jobb i etaten nå, på stedet hvil siden juni.

Det er nå 311 færre årsverk i politidistriktene sammenlignet med 30. juni. Det er normalt med en liten reduksjon i antall politiårsverk ansatt i distriktene når sommervikariatene til nyutdannede tar slutt, men årets nedgang er større enn vanlig. Igjen er det bare 2016-kullet som kan konkurrere.

Andel nyutdannede i jobb per 30. september

2014: 71,5 %

2015: 78,6 %

2016: 39,5 %

2017: 51,9 %

2018: 41,8 %

Politidekningen gikk ned med tilsvarende tall i 2016

Politiet skal nå to politifolk per tusen innbyggere i løpet av 2020. Regjeringen mener de er i rute, men med tallene som ble klare i dag kan det være grunn til å stille spørsmål om oppbemanningen vil gå helt som planlagt. Bakgrunnen for dette er:

  • For 2018 bevilget regjeringen bare 131 millioner kroner for å ansette nyutdannede. I tidligere år har distriktene fått mellom 163 millioner og 167 millioner kroner. Distriktene må altså grave dypt i egne lommer for å kunne følge den planlagte bemanningsveksten i år.
  • At bare fire av ti nyutdannede nå er i jobb, kan tyde på at distriktene ligger bak med bemanningsveksten. Da man hadde tilsvarende tall i 2016, sank politidekningen fra 1,83 til 1,82 politifolk i løpet av året.

Politihøgskolen uttrykker bekymring over tallene. I en pressemelding skrev rektor Nina Skarpenes følgende i dag:

– Disse tallene gir grunn til bekymring. Både for nyutdannet politi, men også for etaten og samfunnet som trenger disse dyktige og topp motiverte medarbeiderne. Vi er ikke i mål med bemanningsøkningen i norsk politi. Nå er det ikke urimelig med en viss ventetid, og Politihøgskolen mener det skal konkurranse om jobbene, det gir bedre resultater på alle måter. Men 4 av 10 fra 2018-kullet i jobb nå utpå høsten er ikke en god situasjon.

Politidirektoratet skriver imidlertid at de tror flere vil bil ansatt utover høsten og vinteren, siden det ikke har vært finansiering til å ansette nyutdannede før i høst. Stillingene blir lyst ut framover.

– Stillingene er fullfinansierte videre fra 2019 dersom budsjettet som er lagt fram nå blir vedtatt. Derfor vil det bli utlyst mange stillinger i politiet fram mot nyttår, skriver Håkon Skulstad, assisterende politidirektør.

Powered by Labrador CMS