150 millioner til økt politibemanning

I statsbudsjettet for 2013 bevilges 150 millioner kroner til å sikre ansettelse av de nyutdannete fra Politihøgskolen neste år.

Publisert Sist oppdatert

Det kom fram da statsbudsjettet ble lagt fram klokken ti. Politimester Torbjørn Aas i Vestfinnmark politidistrikt kommenterte denne bevilgningen slik på sin Twitter-konto:

«150 mill til å ansette nyutdannede politifolk våren 2013, med fokus på bedret operativ tjeneste. Det er en god nyhet!»

350 Nye politiårsverk

Dette tiltaket innebærer om lag 70 nye årsverk i Oslo politidistrikt og inntil 280 nye årsverk i resten av politi-Norge, skriver justisdepartementet i en pressemelding.

– Dette legger til rette for at politimestrene skal kunne ansette det første rekordhøye kullet på 720 avgangsstudenter fra Politihøgskolen. Det skal bidra til flere operative polititjenestemenn i alle distrikt, mer trygghet og mindre kriminalitet, sier justisminister Grete Faremo.

Opp 5,6 Prosent

Totalt får politi og påtalemyndighet en bevilgning på snaue 13,6 milliarder kroner, noe som er en økning på 5,6 prosent fra 2012. Da var totalbeløpet på 12,86 millioner kroner.

Andre bevilgninger til politiet er:

10 millioner til nytt beredskapssenter.

10 millioner til politihelikopteret.

30 millioner til Politiets sikkerhetstjeneste.

30 millioner til arbeidet med et nytt straffesakssystem.

25,5 millioner til en prosjektorganisasjon i POD, som skal følge opp 22. juli-kommisjonens rapport.

36,5 millioner til Kriminalomsorgen.

Powered by Labrador CMS