Finsikter sivile grensekontrollører

Positiv lensmann.

Publisert Sist oppdatert

Lensmann John Kasper Hermansen i Rygge er fornøyd med at Østfold politidistrikt har valgt å ansette sivile grensekontrollører ved Rygge lufthavn. Og nå får den nye flyplassen ekstra millioner til drift.

I går var det offisiell åpning av den nye internasjonale flyplassen på Rygge. Men de sivile grensekontrollørene er ikke på plass ennå.

- Vi skal ansette to sivile grensekontrollører på Rygge. 49 søkere har meldt sin interesse, så jeg føler meg veldig trygg på at vi får inn dyktige folk, sier lensmann John Kasper Hermansen.

Det har lenge versert en debatt i Østfold politidistrikt hvor temaet nettopp har vært sivile eller ikke sivile grensekontrollører ved flyplassen på Rygge.

- For meg spiller det ingen rolle om det er sivile eller politiutdannede som jobber som grensekontrollører. Jeg må vite at jobben blir skikkelig gjort og at det er kvalitet på de menneskene som jobber her, sier Hermansen.

Flere fordeler

Både John Kasper Hermansen, leder for sivilutvalget i Politiets Fellesforbund, Gry Mossikhuset og politimester i Østfold, Otto Stærk, er enige om at det er flere fordeler med å ha sivile grensekontrollører ved en flyplass.

- Det er mangel på politifolk. Ved å ha sivile grensekontrollører kan vi la politifolkene ha større fokus på politiarbeid. I tillegg må vi ikke glemme at de sivile grensekontrollørene har begrenset politimyndighet som er et viktig verktøy for sivile grensekontrollører, sier Hermansen.

Gry Mossikhuset sier det slik:

- Jeg er sikker på at det blir et bedre arbeidsmiljø med å la sivile og operative politifolk arbeide og samhandle om oppgavene. Vi har en god blanding av ulik kompetanse som er viktig for å utføre en god jobb, sier Gry Mossikhuset, og legger til:

- Vedtaket om å ansette sivile grensekontrollører gir gode muligheter for skape en helhetlig arbeidskultur som involverer alle stillingsgrupper.

Solid utdanning

I den allerede pågående ansettelsesprosessen av sivile grensekontrollører blir blant annet språk en viktig faktor. Derfor vil det bli lagt stor vekt på følgende kriterier.

  • Språkdyktig
  • Gjerne utdanning innenfor kulturforståelse
  • Utdanning/kurs innenfor utlendingskontroll
  • Utdannelse innen kriminologi eller sosiologi

- I tillegg er det selvsagt viktig å ha et overvåket blikk, sier Hermansen.

Ifølge Hermansen er det ansatt seks politiutdannede ved flyplassen som er gitt ytterligere utdannelse (11 ukers kurs) i grensekontrolloppgaver. Grensekontrollør er en egen sivil stilling.

- De seks er ansatt som politibetjenter og politioverbetjenter, og har også rene politioppgaver på lufthavna, sier Hermansen.

På Gardermoen er praksisen nå at de nyansatte først får være i en fadderordning med en annen grensekontrollør for å se hvordan de jobber. Etter noen uker er det et to ukers kurs, igjen etterfulgt av en ny fadderordning. Nå har Østfold opprettet en egen utdanning som går over 11 uker. Så langt har tilbakemeldingene vært gode fra de som har deltatt. Hensikten er også at de sivile grensekontrollørene får ta del i opplæringen når de er ansatt, litt avhengig av hva slags kompetanse de som blir ansatt har med seg.

Inger Lise Ålesve Storvold har sammen med Svend Roger Gundersen vært ansvarlig for den nye utdannelsen.

- Vi har fått stor hjelp av ansatte ved Gardermoen og Torp og spisset utdannelsen i mot lufthavn. Da ledergruppa og politimesteren i Østfold sa ja til rammeplanen, startet vi å lage en timeplan. Av de 11 ukene undervisningen pågår, er fire av de på lufthavn for å få testet ut mannskapenes teoretisk kunnskap i praksis. Undervisningen er delt opp i moduler, sier Inger Lise Ålesve Storvold og Svend Roger Gundersen.

Klare for oppgaven

Politimester Otto Stærk tror det må ansettes enda flere sivile grensekontrollører ved Rygge om kort tid.

I mars i fjor skrev Politiforum om situasjonen rundt ansettelsen av sivile grensekontrollører i Østfold. Den gang reagerte Gry Mossikhuset på at det kun var politifaglig bakgrunn som ble etterspurt når Østfold politidistrikt lyste ut ledige stillinger ved den nye flyplassen på Rygge.

- Med dagens store problemer med å rekruttere politifolk, er vi nødt til å benytte sivil kompetanse der det er mulig, sa Mossikhuset den gang.

Otto Stærk tilbakeviser at det har vært motstand i ledergruppa i distriktet med tanke på ansettelsene rundt sivile grensekontrollører.

- Det har aldri vært snakk om vi har vært imot sivile grensekontrollører. Grunnen til at dette har dratt ut så lenge i tid, er at vi har hatt en intern prosess hvor vi har vurdert frem og tilbake. Det har gått mye tid til å bli enige med seg selv. Det har vært mye usikkerhet rundt avganger og antall flyinger til og fra flyplassen. Fra å være i en situasjon med usikkerhet har vi fått orden, sier Otto Stærk.

Begrenset politimyndighet

Den sentrale bestemmelse om begrenset politimyndighet finnes i politiloven § 20, tredje ledd. Den gir hjemmel for å tildele personer utenfor politiet begrenset politimyndighet.

Begrenset politimyndighet kan gis til tilsatte i politiet for å utføre bestemte oppdrag. Dette gjelder for arrestforvarere, passkontrollører, grensekontrollører og administrativt personale.

En person som blir tildelt begrenset politimyndighet får samme myndighet som en polititjenestemann innen sitt saklige og geografiske område.

Begrenset politimyndighet skal gjelde for et begrenset tidsrom, et begrenset geografisk område og omfatte nærmere bestemte saksområder eller funksjoner.

Begrenset politimyndighet kan også gis til Kystvakten, til oppsynsmenn i statsalmenninger, til de som driver lakseoppsyn og oppsyn ved de store saltvannsfiskeriene, til oppsynspersonell i det statlige naturoppsyn.

Personell som tildeles begrenset politimyndighet skal utstyres med tjenestebevis.

Den som tildeles begrenset politimyndighet har taushetsplikt og skal underskrive en taushetserklæring. Rapportering til oppdragsgiver om straffbare forhold med personopplysninger er å anse som brudd på taushetsplikten

Personell med begrenset politimyndighet må ikke drive kontroll under utøvelse av private oppdrag eller i fritiden, eksempelvis når han selv er på jakt. Han bør i slike tilfeller kun gripe inn ved alvorlige overtredelser.

Powered by Labrador CMS