Innbyggerne i Finnmark har lavest tillit til politiet - men er også mest enige i at politiet er synlige. Bildet er et illustrasjonsfoto.
Innbyggerne i Finnmark har lavest tillit til politiet - men er også mest enige i at politiet er synlige. Bildet er et illustrasjonsfoto.

Lavest tillit til politiet i Vest og Finnmark

Innbyggerne lengst nord og lengst vest i Norge har lavest tillit til politiet. Som i fjor er det trønderne som har størst tillit.

Publisert Sist oppdatert

Det viser Politidirektoratets (POD) årlige tillitsundersøkelse.

86 prosent av de trønderske respondentene i en spørreundersøkelse, svarer at de har ganske eller svært stor tillit til politiet - en ørliten nedgang fra 87 prosent i 2015, men fortsatt nok til at Trøndelag politidistrikt i år som i fjor nyter høyest tillit fra sine innbyggere.

Deretter følger Oslo politidistrikt med 84 prosent (82 prosent i 2015) og Øst politidistrikt med 83 prosent (80 prosent i 2015).

Spurte før nedleggelsesforslagene

5472 personer fra hele landet ble intervjuet over telefon som en del av undersøkelsen. Med unntak av Oslo politidistrikt, ble det gjennomført mellom 349 og 406 intervjuer i hvert politidistrikt, opplyses det i rapporten.

Intervjuene ble gjennomført mellom 26. august og 7. oktober i fjor, før de første forslagene om nedleggelser av lensmannskontorer ble kjent.

Politiet i Finnmark kommer i år som i fjor dårligst ut. Der har 73 prosent av innbyggerne ganske eller svært stor tillit til politiet, mot 72 prosent i 2015-undersøkelsen.

Nest nederst er Vest politidistrikt, med 76 prosent, mot 73 prosent i 2015.

Feilmarginen opplyses å være på mellom 1,2 og 2,7 prosent for Oslo politidistrikt, og mellom 2,3 og 5,2 prosent for de andre politidistriktene.

Fornøyd politidirektør

Totalt sett er tilliten til politiet omtrent den samme som i 2016 som i 2015: 81 prosent mot 80 prosent har ganske eller svært stor tillit til politiet på landsbasis.

- Det er veldig gledelig å se at åtte av ti innbyggere har tillit til politiet. Et godt tillitsforhold mellom politi og borgere er avgjørende for politiets evne til å utføre sine tjenester, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård i en pressemelding på Politi.no.

Til utsagnet om politiet er regelmessig synlig i deres lokalområde, er det innbyggerne i Finnmark som svarer mest bekreftende. 69 prosent av innbyggerns sier seg helt eller delvis enig i det.

Her er det Møre og Romsdal som kommer dårligst ut med 52 prosent, mens landsgjennomsnittet ligger på 57 prosent.

Mest kontakt i nord

Innbyggerne i Finnmark opplever også i større grad enn alle andre politidistrikter at politiet har regelmessig kontakt med innbyggerne. 47 prosent sier seg helt eller delvis enige i det.

I Sør-Øst politidistrikt er tilsvarende tall helt nede på 24 prosent, mens landsgjennomsnittet er 28 prosent.

Når det gjelder oppfatninger om responstid, er imidlertid dette snudd på hodet. 46 prosent av finnmarkingene og 58 prosent av innbyggerne i Sør-Øst politidistrikt, mener politiet kommer raskt til stedet ved akutt behov for hjelp.

Powered by Labrador CMS