Barnehus og tingrett nesten samme tilbud?

Bare en tredjedel av barna som blir dommeravhørt på barnehusene får oppfølging etterpå. - Det viser at det ikke er nødvendig å gjennomføre alle avhørene på barnehusene, sier sorenskriver Rolf Ytrehus.

Publisert Sist oppdatert

Tallene på hvor mange barn som får oppfølging av psykolog etter selve dommeravhøret, har Politiforum innhentet fra alle de seks barnehusene. (se faktaboks s 11)

Dette betyr altså at syv av ti barn som blir dommeravhørt på barnehusene får èn oppfølgingssamtale etter selve dommeravhøret. Deretter ivaretas barnet av det lokale hjelpeapparatet. Slik prosedyren også er for barna som avhøres på tinghusene.

Tilnærmet likt tilbud?

Sorenskriver, Rolf Ytrehus, mener dette viser at tilbudet mange av barna får ved barnehuset, er tilnærmet likt det de får ved tingretten.

- Når 70 prosent av barna ikke får oppfølging av barnehusene så synes jeg vitner om at politiet og tingretten bør vurdere noe mer om det nødvendig å dra av gårde flere mil for å få gjennomført dommeravhørene, sier sorenskriver ved Heggen og Frøland tingrett.

I dag foretar Ytrethus omtrent halvparten av dommeravhørene på avhørsrommet i tingretten. Et rom som ligner mye på avhørsrommene på barnehuset. Et rom som ligger i et bygg atskilt fra resten av tingretten, hvor barna verken møter uniformert politi, eller andre som møter i retten.

Vet ikke om barn trenger oppfølging

Forsker og psykolog, Åse Langballe, på Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, mener likevel det ikke er riktig at verken Ytrehus, eller andre sorenskrivere, avgjør hvem som skal avhøres på barnehuset.

- Barnehusene er ikke bare et sted hvor man kan gjennomføre dommeravhør, men et tverrfaglig tilbud som skal ha spesialkompetanse på undersøkelser og oppfølging av barna og deres familier. Sorenskriverne har ikke barnefaglig kompetanse til å avgjøre om et barn trenger oppfølging eller ikke. I prinsippet skal alle barn ha like muligheter til et tilbud med spesialkompetanse og erfarne etterforskere, om de er utsatt for vold, seksuelle overgrep, eller er vitne til vold, sier Langballe.

- Har hun ikke et poeng Ytrehus?

- Det ligger i jobben til bistands­advokaten å ivareta barnets interesser. Bistandsadvokaten kan dermed formidle kontakt med fagpersonell, herunder barnehuset, dersom dette skulle være nødvendig, sier Ytrehus.

Fargene i avhørsrommet til tingretten er riktignok litt blassere enn på barnehuset, men ellers er avhørsrommene på de to stedene temmelig identiske.

Powered by Labrador CMS