Politidirektør Benedicte Bjørnland gir en uforbeholden unnskyldning til Viggo Kristiansen og pårørende og etterlatte til Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen.

Politidirektøren gir en uforbeholden unnskyldning til Viggo Kristiansen, pårørende og etterlatte

Saken til Viggo Kristiansen er en alvorlig sak. Rettsstaten har feilet, slår politidirektør Benedicte Bjørnland fast og beklager overfor alle involverte. Nå beklager også politimesteren i Agder.

Publisert Sist oppdatert

− På vegne av politiet vil jeg gi en uforbeholden unnskyldning. Til Viggo Kristiansen og til pårørende og etterlatte til Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen. Når politiet gjør feil, skal det være evne og vilje til å lære av feilene. Det er først og fremst et ledelsesansvar, også mitt, konstaterer Benedicte Bjørnland.

Hun skriver i en pressemelding at dette er en alvorlig sak, ikke bare for politiet, men for samfunnet i sin helhet.

– Når Riksadvokaten nå konkluderer med at det ikke er grunnlag for å fremme saken mot Viggo Kristiansen på ny, er det en erkjennelse av at rettsstaten feilet. Det må vi som samfunn ta på største alvor, og politiet skal bære vår del av ansvaret, sier Bjørnland.

LES OGSÅ: Riksadvokaten mener Viggo Kristiansen må frifinnes for drapene i Baneheia

Agder statsadvokatembete stiller seg bak riksadvokatens beklagelse overfor Viggo Kristiansen

– Som embetsleder meddeler jeg med dette at Agder statsadvokatembeter har full tillit til riksadvokatens avgjørelse, sier førstestatsadvokat Erik Erland Holmen i Agder.

Han sier at han derfor stiller seg bak riksadvokatens beklagelse på påtalemyndighetens vegne for den urett som er begått mot Viggo Kristiansen og hans nærmeste.

– At saken er dypt tragisk for Kristiansen og hele rettsstaten, er et syn jeg fullt ut deler med riksadvokaten. Som riksadvokaten har jeg den dypeste forståelse for at gjenopptakelsesprosessen og riksadvokatens avgjørelse også er en stor belastning for de etterlatte og pårørende til Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen, sier Holmen.

Han vil ikke kommentere arbeidet Agder statsadvokatembeter gjorde i saken før den ble overflyttet til Oslo, sier han, og viser til at riksadvokaten har bedt Justisdepartementet vurdere en uavhengig gjennomgang av saken.

Politimesteren i Agder beklager sterkt

Ved 15-tiden fredag gikk også Agder politidistrikt ut med en beklagelse til Viggo Kristiansen. Politimester Kjerstin Askholt holdt en pressekonferanse der hun beklaget sterkt og tydelig til Kristiansen, og sier de må bære en del av ansvaret for at Kristiansen har sittet mange år i fengsel.

– Det er tid for selvransakelse og tid for å være ydmyk, sa Askholt, som støtter riksadvokatens avgjørelse og som sier hun ønsker en ekstern gjennomgang av etterforskningen.

– Vi i Agder politidistrikt stiller oss fullt og helt bak Riksadvokatens avgjørelse. Baneheia-saken er en dypt tragisk sak som berører veldig mange. Vi i politiet må bære vår del av ansvaret for at vi står her i dag. Det er tid for selvransakelse, og det er tid for å være ydmyk, slo hun fast.

BEKLAGER: Politimesteren for Agder politidistrikt, Kjerstin Askholt, sier ord blir fattige.

Askholt sa også at Agder-politiet ikke har klart målet for etterforskningen, og hun beklager både overfor de etterlatte og overfor Viggo Kristiansen.

– Jeg beklager, dypt og oppriktig. Viggo Kristiansen har urettmessig sittet veldig mange år i fengsel, og vi i politiet må bære vår del av ansvaret for det. Avgjørelsen i dag innebærer også at vi ikke nådde målet vårt for etterforskningen; vi har ikke klart å gi de pårørende et endelig svar i den grufulle saken med deres to små jenter som offer, sa politimesteren.

– Begge deler berører meg sterkt, og ord blir veldig fattige, sa Askholt.

Borgarting kan behandle Kristiansen-saken raskt

Borgarting lagmannsrett har formelt ikke fått oversendt innstillingen til riksadvokaten om frifinnelse av Viggo Kristiansen, men sier at saken kan behandles raskt når den kommer.

– Vi kan ikke si noe om når saken kan komme opp før innstillingen er mottatt, men vi kan behandle saken relativt raskt, sier seniorrådgiver Annicken S. Michaelsen i Borgarting lagmannsrett til NTB.

– Det er avhengig av når aktørene i saken kan møte opp, legger hun til.

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud vil innstille på frifinnelse av Viggo Kristiansen, og Oslo statsadvokatembeter har opplyst at de «i nærmeste framtid» vil oversende saken til lagmannsretten.

Det er Borgarting lagmannsrett som må fatte den endelige beslutningen i saken.
Powered by Labrador CMS