Praksisveilederavtalen

Oppdatert 25. februar 2014

Publisert Sist oppdatert

Avtalen

  • Gjelder fra 1. september i år til 31. august 2017.
  • Er en samlet avtale for hele landet.
  • Satsene gis for inntil ti måneder årlig:

1. år: 2000 kr/mnd
2. år: 2500 kr/mnd
3. år: 2700 kr/mnd

  • Veiledere med formelt ansvar for to studenter, får økt satsene med 50%.