- Må kjøpe fri kona

Tobarnsfaren Remi Anbakk ble beordret som instruktør i fem uker til Politihøgskolen, søkte om fritak - men fikk avslag.

Publisert Sist oppdatert

Skal en ettåring og en femåring måtte sove hjemme alene mens mor jobber skift?

Remi Anbakk jobber i Helgeland politidistrikt til daglig. Nå her han er blitt beordret som instruktør på GU 3 i tre uker i slutten av mai og begynnelsen av juni. Som om ikke det er nok, måtte han i tillegg møte til forberedelser i tre dager uka før påske og fire dager uka etter påske. Han søkte av familiære årsaker om fritak fra beordringen, men fikk avslag.

- Jeg har to små barn på ett og fem år og en kone som jobber som sykepleier og går på en tre-skifts turnusordning den perioden jeg er beordret som instruktør. Hun har blant annet fire nattevakter i en av ukene jeg er borte. Men sånne ting bryr Politihøgskolen seg tydeligvis ikke om. Det er klart situasjonen er frustrerende, sier en oppgitt Remi Anbakk.

Spesielt

Remi Anbakk mener det er spesielt at familien hans ufrivillig blir dratt inn i det som nå skjer. Etter mye frem og tilbake ser han bare en mulig utvei som løsning på problemet som har oppstått.

- Arbeidsgiver må kjøpe fri kona mi fra fire nattevakter og en kveldsvakt. Hvis ikke kommer jeg til å få problemer med å reise. Konsekvensene av dette kan bli bli store; ikke bare for meg men for studentene som kanskje ikke får nok instruktører, sier Anbakk.

Begrunnelsen til avslaget er at distriktet ikke har noen andre å sende. Likevel kjenner Politiforum til to andre instruktører i Helgeland politidistrikt som har søkt om fritak - og fått søknaden invilget av Politihøgskolen.

- Nå vil jeg ikke mer og sier klart og tydelig fra. Jeg synes Politihøgskolen har vært særdeles lite imøtekommende i denne saken. Jeg reiser ikke fra kone og to små barn med en bismak i munnen, sier Anbakk.

- Hva sier kona di til dette?

- Hun er frustrert over hele situasjonen. Og jeg skjønner henne godt. Det må da være mulig å være gift med en politimann uten at det skal gå ut over hennes jobb, svarer Remi Anbakk.

Gammeldags

PF sentralt har engasjert seg i saken til Remi Anbakk, og tatt kontakt med Politihøgskolen for å komme til en lønsing i saken. Der møtte de nærmest døve ører.

60 av de 100 som ble beordret til avslutningskurset for politistudentene, ba om å bli fritatt. Av disse har rundt 20 personer fått innvilget sine søknader. Tilbakemeldingen som PF sentralt har fått er at Politihøgskolen er av den oppfatning at når instruktørene får vite om beordring i god tid, må de kunne innrette seg med barnevakt og andre familiære hensyn. En av beskjedene som PF fikk fra Politihøgskolen var at arbeidsgiver til ektefeller til de som ble beordret, måtte legge tjenesten til rette slik at beordringen lot seg gjennomføre. I Remi Anbakk sitt tilfelle vil PHS stå på beordringen og mente han ikke hadde noe vesentlig bedre grunner for fritak en de 30 andre som har fått avslag.

- Jeg har vært i kontakt med lokallagsleder Anita B. Mikalsen i Helgeland og bedt hun om å vurdere å råde Remi Anbakk til å kontakte sin fastlege og legge frem situasjonen. I tillegg har jeg bedt om at de vurderer å ta kontakt med lokalt barnevern. De bør vurdere forsvarligheten av at to barn på ett og fem år ikke har tilsyn fire netter i løpet av en uke og påfølgende dag som mor sover, sier forbundsekretær John Mong i Politiets Fellesforbund, som håndterer saken på vegne av PF.

Advokat Jens Ove Hagen fører saken på vegne av PF, og har sendt begjæring til Rana tingrett om midlertid forføyning hvor retten skal ta stilling til om PHS kan beordre Anbakk før saken har vært oppe i tvistenemda. Saksbehandlingstid i tvistenemda er tre til fire måneder. Med andre ord - hvis PF og Anbakk får medhold, kan han ikke reise på leir som intruktør.

Tilbyr gratis hjemreise

PF sentralt har snakket med Oddgeir Slettli ved Politihøgskolen, men da Politiforum henvendte seg til han, ble vi sendt videre til Jørn Rye Eriksen, Seksjonsleder Operativ ved Politihøgskolen.

Rye Eriksen, som uttaler seg på generelt grunnlag, ser at «familiesituasjonen» til politifolkene har forandret seg mye de siste 20 årene, og forstår at det kan by på problemer på hjemmebane når beordringer kommer. Derfor har de prøvd å gjøre noe for å bedre på situasjonen.

-Vi betaler gratis hjemreise i helgene for dem som er beordret som instruktører. Hvis det ikke passer, vil vi også tilby koner og samboere gratis reise til stedet hvor instruktørene befinner seg. Vi prøver å ha en sosial profil så langt det lar seg gjøre, sier Jørn Rye Eriksen.