DEBATT: «Nærpolitireformen fjerner politiet fra befolkningen. Hva gjør vi?» var navnet på debatten som Politiets Fellesforbund arrangerte under Arendalsuka.
DEBATT: «Nærpolitireformen fjerner politiet fra befolkningen. Hva gjør vi?» var navnet på debatten som Politiets Fellesforbund arrangerte under Arendalsuka.

Aust-Agder: 36 prosent tror ikke politiet vil prioritere dem ved behov

Under halvparten av innbyggerne i Aust-Agder stoler på at politiet vil prioritere dem hvis de trenger hjelp. Det viser en undersøkelse utført på vegne av Agderposten.

Publisert

Nærpolitireformen, som politireformen har blitt kalt, har blant annet som mål å «sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor».

Istedet opplever mange at politiet ikke har kommet tettere på innbyggerne.

Blant dem er befolkningen i Aust-Agder. En undersøkelse InFact har gjort for Agderposten, viser at kun 48 prosent av innbyggerne i fylket stoler på at politiet vil prioritere dem dersom de trenger hjelp.

36 prosent tror ikke politiet vil prioritere dem ved behov, mens 16 prosent svarer at de ikke vet.

LES OGSÅ: Kallmyr: – Når politifolk opplever at de er færre på jobb, har vi et systemproblem

Hverdagskriminalitet

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, sier det er viktig for befolkningens tillit til politiet at hverdagskriminaliteten – som folk kjenner på kroppen – ikke blir nedprioritert.

– Man skal ikke undervurdere den subjektive trygghetsfølelsen. Den gangen man har et innbrudd mens man sover, for eksempel, skal man kunne tenke at «det er godt vi har et politi som passer på». Hvis man opplever at man ikke blir tatt på alvor, vil troen på politiet vannes ut, sier han til Politiforum.

Politimester i Agder politidistrikt, Kirsten Lindeberg, tror årsaken til den lave tilliten i Aust-Agder er sammensatt – og mener man må være tålmodig i disse reformtider.

– Vi er i ferd med å legge bak oss en historisk stor reform, og vi trenger noe tid til å utvikle samhandling og hente ut de gevinstene vi forventer, sier politimesteren til Agderposten.

Kristian Mjåland, sosiolog og førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, forklarer at tillit skapes i møte med politiet.

– Hvordan man blir møtt, sett og hørt av politiet, har mye å si for hvordan man vurderer legitimiteten og tilliten til politiet. Opplever du å bli tatt på alvor og blir behandlet med respekt, vil det kunne styrke tilliten. Så kan det også gå andre veien, sier Mjåland til avisen.

– Kan ikke være fornøyd

Politiets egne innbyggerundersøkelser har de siste årene vist at tilliten til politiet er høy. Undersøkelsen for 2018, som ble gjennomført av Kantar TNS, viste at 77 prosent av befolkningen har stor eller svært stor tillit til politiet. I 2017 svarte imidlertid 83 prosent det samme.

Også her har politireformen blitt nevnt som mulig grunn til synkende tillit.

Politiets innbyggerundersøkelse fra i fjor viste at nær syv av ti innbyggere som hadde vært i kontakt med politiet da de meldte fra om mistenkelige forhold eller hadde akutt behov for hjelp, var fornøyde med kontakten. Der hvor innbyggerne hadde vært i kontakt med politiet etter å ha vært innblandet i en ulykke, sa seks av ti at de var fornøyde med politiet.

Politimesteren i Agder påpeker overfor Agderpostens at avisens undersøkelse viser at man ikke kan være fornøyd med tallene fra innbyggerundersøkelsen.

LES OGSÅ: Første gang på flere år: Tilliten til politiet synker