De nye passmaskinene vil bli å finne på 77 passkontorer.

141 pass- og ID-kontorer skal reduseres til 77

Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet å etablere totalt 77 pass- og ID-kontor i Norge. Det er en reduksjon på 64 kontorer.

Publisert

– Det er høye internasjonale krav og forventninger til hvordan norske pass skal utstedes. Disse imøtekommes ikke i dag. Det er for enkelt å skaffe seg et ekte norsk pass på falskt grunnlag. Norske pass har høy internasjonal status og gir visumfrihet til mange land.

– Det kan brukes som virkemiddel til alt fra svindel og trygdemisbruk til organisert kriminalitet og terrorisme, og er ettertraktet i kriminelle miljøer, sier programdirektør Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet i en pressemelding. 

Programdirektør Atle Roll-Matthiesen 

Programdirektøren påpeker at dette er noe de ser på som en nødvendighet. 

– For å opprettholde tilstrekkelig kvalitet i utstedelsen er det nødvendig å begrense antallet små passkontor. Når nye pass lanseres skal de utstedes i fysisk sikrede lokaler, og av medarbeidere med ID-faglig kompetanse. Fremtidens pass- og ID-kontor er noe annet enn de passkontorene vi kjenner i dag, sier Roll-Matthiesen.

Høye internasjonale krav og forventninger

Basert på kriteriene kvalitet, sikkerhet og brukertilgjengelighet har JD besluttet at det skal etableres 77 pass- og ID-kontorer på fastlandet, i tillegg til ett på Svalbard.

Med denne strukturen vil en andel av innbyggerne få lengre reisevei til nærmeste pass- og ID-kontor enn kravet på 45 minutters kjøretid. For å sørge for at brukervennligheten ivaretas på en best mulig møte skal Politidirektoratet påse at det innføres kompenserende servicetiltak.

Et nytt tiltak er at man nå skal spare brukerne for unødvendig ventetid, ved å ha et tilbud om timebestilling på alle pass- og ID-kontorer. Alle politidistrikter skal også tilby utvidede åpningstider, for å sikre at publikum får dekket sine behover. For å sikre at servicetilbudet er tilpasset lokale forhold, skal muligheten for drop-in og fleksible åpningstider vurderes i de lokale politirådene i det enkelte distrikt. 

Powered by Labrador CMS