BLIR POLITIMESTER I TROMS: Astrid Elisabeth Nilsen.

Utnevnt til politimester i Troms

Astrid Elisabeth Nilsen har fått politimesterjobben i Troms.

Publisert Sist oppdatert

Nilsen har fungert som politimester i Troms siden november 2019, da Ole Bredrup Sæverud overtok som politimester i Sør-Øst politidistrikt. Hun var da Sæveruds visepolitimester.

Sæverud skulle etter planen tilbake til Troms etter ett år, men slik gikk det ikke. Mens Sæverud fortsatte som politimester i Sør-Øst, forble Nilsen konstituert i Troms.

Da stillingen som politimester i Troms så ble lyst ut i sommer, sto Nilsen på søkerlista sammen med to andre navn:

  • Einar Aas (63), tidligere kriminalsjef og nærmeste leder for Eirik Jensen.
  • Einar Sparboe Lysnes (53), konstituert visepolitimester i Troms.

Ydmyk politimester

I statsråd i dag ble det klart at Nilsen nå får stillingen fast, i form av et seksårig åremål.

– Jeg er ydmyk og ønsker å takke for tilliten. Jeg gleder meg til å fortsette arbeidet som politimester. Troms politidistrikt bidrar godt til å skape trygge lokalsamfunn og utvikle gode tjenester for de som bor og ferdes i Troms. Dette skyldes engasjerte og dyktige medarbeidere. Resultatene vi har oppnådd så langt, forplikter meg til å fortsette dette arbeidet, sier Nilsen i en pressemelding på Politiet.no.

Hun sier videre at hun «ser fram til å arbeide sammen med kommuner og andre viktige samarbeidspartnere, kolleger og medarbeidere og resten av etaten».

– Vi jobber sammen for trygge lokalsamfunn, understreker Nilsen.

Alle syv fortsetter

Med utnevnelsen av Nilsen som politimester, har dermed alle de syv sittende politimestrene som i sommer søkte om å få forlenget sine åremål, fått fortsette i jobben:

  • Ellen Katrine Hætta, politimester i Finnmark.
  • Astrid Elisabeth Nilsen, konstituert politimester i Troms.
  • Nils Kristian Moe, politimester i Trøndelag.
  • Ingar Bøen, politimester i Møre og Romsdal.
  • Kaare Songstad, politimester i Vest.
  • Hans Vik, politimester i Sør-Vest.
  • Johan Brekke, politimester i Innlandet.

– Uredd og tydelig

Nilsen har vært i Troms politidistrikt siden 2008, først som politijurist, deretter som leder av forvaltningsenheten og senere som visepolitimester.

Astrid Elisabeth Nilsen er en uredd og tydelig leder med lang erfaring fra politidistriktet. Hun har bred erfaring og kjenner etaten godt. Jeg er veldig forøyd med å ha henne med videre, både som øverste leder for politiet i Troms og som en del av min nasjonale ledergruppe, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i pressemeldingen.

I statsråd ble også konstitusjonen av Einar Sparboe Lysnes som visepolitimester i Troms politidistrikt forlenget med ytterligere to måneder.

Ny visepolitimester i Nordland

Også i Nordland politidistrikt ble det gjort en utnevning i statsråd.

Konstituert visepolitimester Arne Hammer ble utnevnt til visepolitimester i Nordland politidistrikt for en periode på seks år.

Hammer har fungert i stillingen som visepolitimester siden Tone Vangen ble beordret til Politidirektoratet i februar 2020.

– Jeg er svært glad for at vi nå har fått visepolitimester i Nordland på plass. Arne har gjennom det siste halvannet året vist at han gjør en utmerket jobb i denne stillingen, og jeg er glad for at politidistriktet også fremover skal få nyte godt av den erfaringen og kunnskapen han innehar, sier politimester Heidi Kløkstad i en pressemelding.

Både Hammer, Lysnes og Nilsen tiltrer fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.

Powered by Labrador CMS