Politibetjent Arvid Adrianssens har fått mange positive kommentarer etter pågripelsen
Politibetjent Arvid Adrianssens har fått mange positive kommentarer etter pågripelsen

«Glad Faiz får returnere»

Politibetjent Arvid Adrianssens (54) fra Mandal er glad for at den afghanske tolken Faiz får returnere til Norge

Publisert Sist oppdatert

Tolken "Faiz" kommer til landet i morgen, og får opphold i landet mens myndighetene behandler hans asylsøknad. Det var Adrianssens som ved pågripelsen betegnet utsendelsen av 22-åringen som en skam.

-Under forutsetning av at det som til nå er kjent er grunnlaget for hans søknad om asyl, er det rimelig om han får tillatelse til å oppholde seg i Norge, tilføyer Adrianssens.

Det var forrige tirsdag den rutinerte politibetjenten fra Mandal, med 34 års tjeneste i politiet, fikk i oppdrag å pågripe afghaneren, som da oppholdt seg i en leilighet til en venn i Mandal.

-Det var en helt vanlig dag på jobb. Vanligvis pleier jeg å si nei til overtid, men sa ja da jeg ble spurt om å pågripe og transportere 22-åringen til Kristiansand. Jeg var godt kjent med hans fortid og bakgrunn for å være i Norge. Det var kjent for meg at han hadde flyktet fra Afghanistan via Hellas, Italia og til Norge. Derfor var jeg godt forberedt da jeg dro med pågripelsesbegjæringen i lomma, sammen med en kollega, forteller Adrianssens til Politiforum.

Godt forberedt

–Jeg var dessuten godt forberedt på at alle tenkelige utfall av pågripelsen. Mitt utgangspunkt var at oppgaven med å formidle beskjeden om uttransportering av landet ikke skulle gjøre det enda verre. Jeg så at han fikk en psykisk reaksjon da jeg leste fra dokumentet, og der og da ville jeg dempe spenningen mellom oss. Jeg hadde så klart sympati for hans sak. Vi var vel begge grepet av stundens alvor. Der og da ga jeg altså uttrykk for at jeg skammet meg over det som skjedde.

-Hadde du bestemt deg på forhånd hva ville du si?

-Nei, det kom spontant. Ofte kan det bidra til å løse vanskelige oppdrag å ha en positiv tone. Det var det jeg forsøkte. Vi har mange ubehagelige oppdrag i politiet. Derfor er det viktig å forsøke å finne positive løsninger.

Smilte av glipp-betegnelsen

-Informasjonsrådgiveren i Politiets Fellesforbund betegnet din uttalelse som en glipp. Hva er din kommentar til det?

-Jeg smilte litt da jeg hørte uttalelsen, og tenkte at det sikkert var positivt ment. Men jeg var overrasket over at det kom fra fagforeningshold. Det må være lov å mene noe også i politiet. Jeg var på jobb, men uttalelsen var spontan der og da, i et forsøk på å løse en litt knytt situasjon og en vanskelig tilværelse. Jeg angrer ikke, sier Arvid Adrianssens. –Politiet som en del av samfunnets maktapparat må fra tid til annen akseptere at vi gir uttrykk for våre meninger og oppfatninger innenfor klare rammer.

-I ettertid har det imidlertid kommet svært mange veldig positive reaksjoner på min handlemåte, sier han.

Helt ok uttalelse

-I den situasjon Arvid Adrianssens var i profilerte han politiet på en god og menneskelig måte. Etaten har kommet godt ut av denne saken, og den uttalelsen som kom spontant er helt ok for meg. Hans uttalelse om at han skammet seg var ingen politifaglig uttalelse. Det var en ytring myntet på den personen som skulle pågripes. Det kan jeg svært enkelt forholde meg godt til, sier Bjart Gabrielsen, som er sjef for Mandal politistasjon. – Jeg har ingen problemer med den uttalelsen slik den falt i den rammen og under de omstendighetene. Men tas uttalelsen ut av sin sammenheng er den naturligvis ikke akseptabel for en polititjenestemann, tilføyer Gabrielsen.

-Hvilken reaksjon har politimesteren hatt på uttalelsen?

-Politimester Kirsten Lindeberg deler så vidt jeg forstår min oppfatning av det som skjedde.