Anders Anundsen under landsmøtet til Politiets Fellesforbund.
Anders Anundsen under landsmøtet til Politiets Fellesforbund. (Foto: Torkjell Trædal)

Vil ha visepolitimestre på åremål

Visepolitimestene skal ikke lenger være embedsmenn, foreslår regjeringen.

Det melder Justis- og beredskapsdepartmentet i en pressemelding i dag.

«Regjeringen ønsker at visepolitimestrene utnevnes på åremål med seks års funksjonstid, med mulighet for gjenoppnevning en gang i en periode på seks år», heter det i pressemeldingen.

Dette begrunnes i at endringene som politi- og lensmannsetaten står overfor, vil kreve «et dynamisk lederskap med stadige krav til utvikling og fornyelse av ledelsesmessige tilnærminger».

«Topplederne i politidistriktene, det vil si politimesterne og visepolitimesterne, har en nøkkelrolle i dette arbeidet. I disse stillingene vil det være behov for fortløpende fornying sett hen til de raskt endrede forutsetninger som politiledelse medfører», skrives det.

– Åremålsordningen vil bidra til å sikre den fornyelse, resultatorientering og effektivitet som forventes av politi- og lensmannsetaten, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Til toppen