Tapte i lagmannsretten

Remi Anbakk tapte i en nylig avsagt kjennelse fra Hålogaland lagmannsrett.

Anbakk ble tidligere beordret til tjeneste som instruktør på Politihøgskolens grunnkurs. Men på grunn av hans kones turnusarbeid, fikk de ikke noen til å passe mindreårige barn mens hun var på nattevakt, og han skulle være beordret.

Han ba seg fritatt fra beordring, noe Politihøgskolen ikke ville etterkomme. Sammen med sin advokat Jens-Ove Hagen fremmet Anbakk derfor saken inn for Rana tingrett, hvor de vant en fullstendig seier, og arbeidsgiver ble nektet å beordre Anbakk til instruktørtjeneste.

Men arbeidsgiver nektet å ta tingrettens kjennelse til følge, og anket derfor retten til å beordre Anbakk inn for lagmannsretten - som altså landet på at arbeidsgiver var i sin fulle rett til å beordre politimannen bort fra oppsatt tjeneste på hjemstedet, og bort fra sine forpliktelser som far til to små barn.

Les om reaksjonene og konsekvensene i neste utgave av Politiforum.

Til toppen