Tyven distraherer offeret, mens de stjeler mobil eller lommebok. Ofte brukes et ark, herav navnet ARK-modus. (Foto: Politiet)
Tyven distraherer offeret, mens de stjeler mobil eller lommebok. Ofte brukes et ark, herav navnet ARK-modus. (Foto: Politiet)
Tyven distraherer offeret, mens de stjeler mobil eller lommebok. Ofte brukes et ark, herav navnet ARK-modus. (Foto: Politiet)
Gjerningspersonene seg ut et offer, og skaper trengsel og hindrer innsikt på for eksempel buss/trikk. En person napper mobil eller lommebok, og sender videre til en annen. (Foto: Politiet)
Gjerningspersonene seg ut et offer, og skaper trengsel og hindrer innsikt på for eksempel buss/trikk. En person napper mobil eller lommebok, og sender videre til en annen. Denne gangen ble de tatt. (Foto: Politiet)
Gjerningspersonene seg ut et offer, og skaper trengsel og hindrer innsikt på for eksempel buss/trikk. En person napper mobil eller lommebok, og sender videre til en annen. (Foto: Politiet)
Lommetyvene er flinke til å plukke ut lette ofre, som eldre mennesker. De lurer offeret til å for eksempel ta ut penger i minibanken, for så å ta pengene selv. (Foto: Politiet)
Lommetyvene er flinke til å plukke ut lette ofre, som eldre mennesker. De lurer offeret til å for eksempel ta ut penger i minibanken, for så å ta pengene selv. (Foto: Politiet)
Lommetyvene er flinke til å plukke ut lette ofre, som eldre mennesker. De lurer offeret til å for eksempel ta ut penger i minibanken, for så å ta pengene selv. (Foto: Politiet)
En person skjermer for innsyn, mens en annen napper lommebok eller mobiltelefon, og løper av sted. (Foto: Politiet)
En person skjermer for innsyn, mens en annen napper lommebok eller mobiltelefon, og løper av sted. (Foto: Politiet)
En person skjermer for innsyn, mens en annen napper lommebok eller mobiltelefon, og løper av sted. (Foto: Politiet)
Flere jobber ofte i team. De observerer at offeret bruker bankkortet, og snapper opp PIN-koden. Etterpå stjeler de bankkortet, for eksempel ved å skape trengsel, og tømmer så kontoen. (Foto: Politiet)
Flere jobber ofte i team. De observerer at offeret bruker bankkortet, og snapper opp PIN-koden. Etterpå stjeler de bankkortet, for eksempel ved å skape trengsel, og tømmer så kontoen. (Foto: Politiet)
Inne på utesteder er det ofte trangt og mørkt, og sjelden overvåkning. Men også når det er relativt lyst og oversiktlig, slår tyvene til. (Foto: Politi)
Flere jobber ofte i team. De observerer at offeret bruker bankkortet, og snapper opp PIN-koden. Etterpå stjeler de bankkortet, for eksempel ved å skape trengsel, og tømmer så kontoen. (Foto: Politiet)
Inne på utesteder er det ofte trangt og mørkt, og sjelden overvåkning. Men også når det er relativt lyst og oversiktlig, slår tyvene til. (Foto: Politiet)
Inne på utesteder er det ofte trangt og mørkt, og sjelden overvåkning. Men også når det er relativt lyst og oversiktlig, slår tyvene til. (Foto: Politiet)
Slik jobber lommetyvene. (Foto: Politiet)

Slik jobber lommetyvene

Oslos mange lommetyver jobber på forskjellige måter. Her er bildeserien som avslører det du må passe deg for.

Distraherer offeret

Tyven distraherer offeret, mens de stjeler mobil eller lommebok. Ofte brukes et ark, herav navnet ARK-modus. Metoden er enkel, men personene er veldig flinke. Ofte ser de søte og uskyldige ut.

Napper og løper

En person avleder offeret, mens en annen napper lommebok eller mobiltelefon, og løper av sted. Politiet er avhengige av å ta disse på gjenkjennelse. Veldig vanlig i USA.

Snapper PIN-koden

Flere jobber ofte i team. De observerer at offeret bruker bankkortet, og snapper opp PIN-koden. Etterpå stjeler de bankkortet, for eksempel ved å skape trengsel, og tømmer så kontoen.

Forvirrer i folkemengder

Gjerningspersonene seg ut et offer, og skaper trengsel og hindrer innsikt på for eksempel buss/trikk. En person napper mobil eller lommebok, og sender videre til en annen. Så går de av på neste stopp.

Stjeler på utesteder

Ofrene er ofte beruset, det er trangt og mørkt, og lokalene er sjelden overvåket. Det gjør det lett for lommetyvene å forsyne seg fra jakker og vesker, med liten risiko.

Lurer forsvarsløse

Lommetyvene er flinke til å plukke ut lette ofre, som eldre mennesker. De lurer offeret til å for eksempel ta ut penger i minibanken, for så å ta pengene selv. Ofte skjønner ikke ofrene at det blir lurt.

Til toppen