Politiattest

Politiattest

  • Begrenset attest: Utstedes til personer som søker arbeid i barnehage. Kun seksualforbrytelser anmerkes, Ingen begrensninger bakover i tid.
  • Barneomsorgsattest: Utstedes til personer som søker arbeid ved barnevernsinstitusjoner. I tillegg til seksualforbrytelser anmerkes enkelte typer vold og narkotika.
  • Utvidet attest: Utstedes til personer som ønsker å være forsterforeldre. Omfatter alle ilagte straffereaksjoner med unntak av forenklede forelegg.

Leder

Løsningen er ikke å svekke UP, men å styrke politidistriktene.

I en vanskelig ressurssituasjon er det naturlig nok fristende for politidistriktene å ta i bruk UP-personell for å få vaktlistene til å gå opp. Men når mannskapssituasjonen allerede er stram, er det lett å nedprioritere trafikkontroller til fordel for oppdukkende oppdrag.

Til toppen