Politi må tie om uløste oppdrag

I Rogaland politidistrikt får ikke operasjonslederne lov tilå opplyse om antall uløste oppdrag på grunn av mannskapsmangel.  

Det skriver ANB og NTB.
Ledelsen i Rogaland politidistrikt er alene her i landet omå ha nedlagt forbud mot å opplyse offentligheten om hvilke oppdrag som målegges bort på grunn av mannskapsmangel.

Inntil nylig opplyste operasjonslederne i Rogaland media omde uløste oppdragene. En helg for to uker siden fikk Stavanger Aftenbladopplyst at politiet måtte prioritere bort 38 av 113 henvendelser på nattetid.Grunnen var at politiet manglet folk. Sakene som måtte seile sin egen sjø,dreide seg blant annet om vold, brann og trusler, skriver aftenbladet.no.

Etter den helgen foretok politiledelsen i Rogaland en nytolkning av politilovens paragraf 24, som hander om taushetsplikt.

- Den typen informasjon kan blottlegge viktige operativesider ved vår virksomhet, slik at slagkraften vår blir eksponert foruvedkommende, sier politimester Geir Gudmundsen, ifølge ANB og NTB.

Jussprofessor Eivind Smith reagerer på politietspraktisering av lovverket. Det gjør også stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen(Frp), som vil be om en forklaring fra justisminister Knut Storberget (Ap).

Heller ikke leder Arild Sandstøl i Politiets Fellesforbund forstår problemet

- At ingen andre politidistrikter nekter operasjonslederne åopplyse om dette, bekrefter at Rogaland politidistrikt går for langt i sin iveretter å dekke over virkeligheten, sier Sandstøl.

Leder

Løsningen er ikke å svekke UP, men å styrke politidistriktene.

I en vanskelig ressurssituasjon er det naturlig nok fristende for politidistriktene å ta i bruk UP-personell for å få vaktlistene til å gå opp. Men når mannskapssituasjonen allerede er stram, er det lett å nedprioritere trafikkontroller til fordel for oppdukkende oppdrag.

Til toppen