Ny politimester i Nordre Buskerud

Sissel Hammer (51) er i statsråd fredag utnevnt til ny politimester i Nordre Buskerud politidistrikt.

Hammer kommer fra stillingen som seksjonssjef/politiinspektør ved Oslo politikammer, og utnevnelsen er for en åremålsperiode på seks år, melder Justis- og politidepartementet i en pressemelding.

Hammer er cand. jur. fra 1986, og har en solid faglig bakgrunn og ledererfaring fra politiet.

Hammer var tilsatt som konsulent og førstekonsulent i Justis- og politidepartementet fra 1987 til 1992 og var politifullmektig ved Oslo politikammer fra 1992 til 1994.

Fra 1994 til 1995 var hun førstekonsulent i Justis- og politidepartementet, og fra 1995 til 1998 var hun politiadjutant/ politiinspektør i Oslo politidistrikt.

Fra 1998 til 2003 var hun påtaleleder i Oslo politidistrikt, og i perioden 2003 til 2005 var hun ansatt som politiinspektør i Politidirektoratet.

Fra 2005 til i dag har hun vært seksjonssjef/politiinspektør ved forskjellige seksjoner i Oslo politidistrikt.

Leder

Løsningen er ikke å svekke UP, men å styrke politidistriktene.

I en vanskelig ressurssituasjon er det naturlig nok fristende for politidistriktene å ta i bruk UP-personell for å få vaktlistene til å gå opp. Men når mannskapssituasjonen allerede er stram, er det lett å nedprioritere trafikkontroller til fordel for oppdukkende oppdrag.

Til toppen