Flere lensmannskontorer er uten bemanning denne sommeren.
Flere lensmannskontorer er uten bemanning denne sommeren. (Foto: Erik Inderhaug)

Mange lensmannskontorer holder sommerstengt

Nær halvparten av lensmannskontorene Politiforum har sjekket er stengt én uke eller mer i sommer.

Det er sommerbemanning på lensmannskontorene i Norge. Den lokale politimyndigheten stenger helt eller har holdt stengt i deler av sommerferien flere steder.

Politiforum har sjekket åpningstidene ved 78 lensmannskontorer fordelt på sju politidistrikter rundt omkring i Norge i sommer.

35 av disse 78 lensmannskontorene stenger dørene helt for publikum i én uke eller mer i sommer.

Stengt i Telemark

I Telemark er for øyeblikket ni av tolv lensmannskontorer stengt. De holder stengt i nesten to måneder.

- Det henger sammen med ferieavvikling. Det er færre tilgjengelige folk, forteller visepolitimester i Telemark, Kjetil Woldstad.

Lensmannskontorene stengte 23. juni og åpner igjen 17. august. Woldstad sier de i Telemark prioriterer det operative arbeidet.

- Publikums trygghet er styrende for valgene vi tar. Det er det operative arbeidet, tilstedeværelsen i felten, som må beskyttes. Sånn er det over hele landet, forklarer Woldstad.

I de andre politidistriktene Politiforum har sjekket varierer det hvor mange lensmannskontorer som holder stengt.

I Sunnhordaland er fire av ni lensmannskontorer stengt deler av sommeren, i Hedmark åtte av 13. På Sunnmøre stenger halvparten av lensmannskontorene én uke eller mer, mens i Agder er minst åtte av 20 kontorer uten bemanning deler av sommeren.

Åpent i nord

Mest åpent virker det å være i politidistriktene i nord. Troms politidistrikt stenger ett lensmannskontor. I Østfinnmark er seks av sju lensmanskontorer åpne hele sommeren.

- Bare Nesseby lensmannskontor, som er et énmannskontor, holder stengt deler av sommeren. Ellers er resten åpent, sier operasjonsleder i Østfinnmark, Tarjei Sirma-Tellefsen.

- Hva skiller distriktene i nord som klarer å ha mye åpent fra distriktene i sør?

- Jeg ønsker ikke si noe om andre politidistrikter. Men vi har sagt at vi skal være tilgjengelige for folk og at målsetningen er å holde åpent. Da må vi koordinere timelistene. Vi har ikke mindre ferie enn andre, sier Sirma-Tellefsen.

Til toppen