Ivar Husby

Sist oppdatert: Mai 2013

Ivar Husby.jpg
Ivar Husby.jpg

Navn: Ivar Husby

Tittel: Politiinspektør og seksjonsleder på etterforsknings- seksjonen, PHS

Bakgrunn: Mangeårig etterforskningserfaring, teknisk og taktisk, fra Kripos og Økokrim. Har arbeidet i Justisdepartementet, Politidirektoratet og på Forsvarets Høgskole.

Til toppen