Justisdepartementet sliter med innsynssystemet sitt. Det forsinker offentligehetens innsyn i dokumenter som går inn og ut av byggene i Nydalen i Oslo.
Justisdepartementet sliter med innsynssystemet sitt. Det forsinker offentligehetens innsyn i dokumenter som går inn og ut av byggene i Nydalen i Oslo. (Foto: Torkjell Trædal)

Innsynstrøbbel for Justis-­ og beredskaps­departementet

Viktig nettsted fungerer ikke.

På nettstedet eInnsyn.no samles postlistene norske departementer, direktorater og flere andre offentlige organer. Nettstedet er et svært viktig verktøy for journalister og andre som ønsker å kikke politikere og byråkratiet i kortene - og ofte kilden til store avsløringer.

For Justisdepartementet fungerer imidlertid ikke den viktige tjenesten. Siden 1. august, i ti dager, har ikke departementet mottatt innsynskrav. I en melding på eInnsyn.no står det at det ikke vil være mulig for departementet å gi svar på innsynsbegjæringer som sendes inn via eInnsyn, men som ikke mottas av departementet. Det vil også føre til at departementet bruker lenger tid på å behandle begjæringer som mottas.

– Det er ikke mulig per nå å si noe om hva som er galt eller når dette er rettet. Avviket har pågått siden onsdag i forrige uke. Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) og Justis- og beredskapsdepartementet jobber for å få løst problemet så raskt som mulig, skriver Gunnar Johansen i kommunikasjonsenheten til departementet.

De anbefaler derfor at personer som vil ha innsyn i dokumenter, også sender e-post til departementet.

Det er imidlertid ikke første gang Justisdepartementet sliter med innsyn og offentlighet. I fjor ble det klart at departementet kom verst ut i en åpenhetsrapport utarbeidet av Pressens offentlighetsutvalg. Blant annet ble det påpekt at departementet brukte hele 40 dager fra de fikk et brev til de journalførte det - dobbelt så lang tid som det neste departementet på lista.

«Sterkt forsinket journalføring/publisering undergraver offentlighetsloven – og dermed demokratiet. Møter kan avvikles i hemmelighet, saker kan avgjøres uten offentlig debatt og direktiver kan sendes til underordnede organer – uten at offentligheten får kjennskap til hva som skjer», skrev utvalget i fjor.

Hvor store forsinkelser problemene med eInnsyn nå medfører, er foreløpig ukjent.

 
Til toppen