- Ikke forberedt på skarpe oppdrag

16 prosent av avgangskullet ved Politihøgskolen (PHS) strøk på andre forsøk da de hadde oppskyting med maskinpistol.

  • Endret

Oppskytingen med MP5, for halvparten av kullet, foregikk i slutten av april i år. På første forsøk strøk hele 37 prosent av studentene.

Politihøgskolen har ikke sammenlignbare tall på MP5 i fjor, men opplyser om at strykprosenten da var vesentlig lavere.

– At så mange som 16 prosent strøk på andre forsøk er veldig alvorlig fordi det viser at politistudentene som går ut i jobb nå, ikke er trent til å håndtere skarpe oppdrag. Fordi vi ikke har fått god nok opplæring i MP5 fører det til at håndteringen av våpenet ikke blir en automatisert prosess, sier Ann-Iren Forsell, studentrådsleder ved PHS, avdeling Bodø.

I det Politiforum går i trykken får studentene som strøk to ganger på skyteprøvene, en tredje sjanse til å bestå skyteprøven. Dermed vil de kunne få vitnemål innen utgangen av juni. De som velger å ikke benytte denne muligheten, kan gå opp til ny prøve i september.

- Hvorfor var det så mange som strøk i år?

– Fordi etaten har erstattet revolver med pistol, måtte denne spesifikke våpen­opplæringen for «praksisstudentene» studie­året 2009/2010, vies ekstra mye tid. Dermed ble øvelse med MP5 nedprioritert. Det har nok vært medvirkende til at det var historisk mange avgangsstudenter som, til tross for mye øvelse med MP5 i avsluttende leiruker, ikke klarte skytegodkjenningen på MP5. Strykprosenten på pistol var derimot gledelig lav, bare ca. 4 prosent, sier Geir Valaker, leder av Bacheloravdelingen ved PHS.

- Hva vil dere gjøre for å sikre at flere klarer skyteprøven på MP5 i framtiden?

– Vi vil igjen se til at alle studenter får noe øvelse i bruk av MP5 i 2. studieår og samtidig ta i bruk en bestemt type øvingsvåpen som kan benyttes på alle lokasjoner.

Med tanke på strykprosenten, mener du det kullet som nå går ut i jobb er godt nok forberedt til å håndtere skarpe oppdrag i arbeidslivet?

– De som ikke klarer skyteprøvene kan ikke gis tillatelse til å bevæpne seg og vil midlertidig ikke kunne få «fullverdig» operativ status. Det samme gjelder for øvrig alle tjenestemenn og -kvinner som ikke består årlige skyteprøver. De vil imidlertid, i likhet med våre avgangsstudenter som er i samme situasjon, være kvalifisert for alle ordensoppdrag som ikke innebærer bevæpning.

Til toppen