Frykter at ekstremister bruker norske pass

På tre år har 66.000 norske pass kommet på avveie

PST-sjef Jørn Holme er bekymret. Politietssikkerhetstjeneste mener sikkerheten er truet som en følge av at 66.000 norskepass er forsvunnet bare de siste tre årene.

Jørn Holme mener at personer med falsk identitet har forstort spillerom i Norge, og at det truer rikets sikkerhet.

- Det vi er spesielt bekymret for i PST, er at norske passkan distribueres i ekstreme voldelige miljøer, for eksempel ekstreme islamistiskemiljøer, og kan gi opphold og grunnlag for status og reising for personer sombekymrer oss, sier Holme til TV 2.

Leder

Løsningen er ikke å svekke UP, men å styrke politidistriktene.

I en vanskelig ressurssituasjon er det naturlig nok fristende for politidistriktene å ta i bruk UP-personell for å få vaktlistene til å gå opp. Men når mannskapssituasjonen allerede er stram, er det lett å nedprioritere trafikkontroller til fordel for oppdukkende oppdrag.

Til toppen