Forsvaret gir midlertidig helikopterbistand til politiet i nord
(Foto: Fredrik Ringnes/Forsvaret))

Forsvaret gir midlertidig helikopterbistand til politiet i nord

I utgangspunktet skulle Forsvaret avslutte sin helikopterbistand til politiet i Nord-Norge 1. januar. Nå viderefører de helikopterbistanden fram til en løsning er på plass.

Forsvaret vil gi midlertidig helikopterbistand frem til politiet får på plass en leieavtale i Nord-Norge. Det melder Justisdepartementet i en pressemelding

For mens Sør-Norge har fått tre nye politihelikoptre på Gardermoen, er situasjonen en helt annen i Nord-Norge.

I dag er det Forsvaret som tilbyr helikopterberedskap for politiet i Nord-Norge, fra Luftforsvarets base på Bardufoss. Som Politiforum tidligere har skrevet, vil det derfor få konsekvenser for politiet i nord, når Forsvaret flytter ni av sine tolv Bell-helikoptre fra Bardufoss til Rygge. 

Siden dette ble kjent har det ikke vært avklart hvem som skal ta over og hva de skal tilby politiet, når Forsvaret skulle avslutte sin helikopterbistand til politiet fra 1. januar

Nå er det derimot klart at Forsvaret fortsetter sin beredskap på Bardufoss med ett helikopter fra 1. januar, inntil en permanent løsning er på plass, men ikke etter 1. juli 2020.

Sivil helikopterkapasitet

Da regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2020 ble lagt fram 7. oktober, foreslo regjeringen blant annet å bevilge 61 millioner kroner for å legge til rette for å ivareta helikopterberedskapen i Nord-Norge. Regjeringen foreslår en midlertidig ordning med å leie inn sivile helikoptre, når Forsvaret ikke viderefører sin helikopterbistand til politiet i nord. 

- For å sikre at politiets helikopterberedskap i Nord-Norge blir ivaretatt foreslår regjeringen å leie inn sivile helikoptre. Vi vil øke bevilgningen til politiet med totalt 61 millioner kroner i statsbudsjettet for 2020 til dette formålet, har justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr, tidligere uttalt. 

Ny redningshelikopterbase

Regjeringen har besluttet at det etableres en midlertidig løsning i Hammerfest med ett helikopter fra 1. januar 2020, inntil en offentlig anbudsprosess er gjennomført og en leieavtale for sivile helikoptre er på plass.

For å styrke redningsberedskapen i Nord-Norge tas det også sikte på å etablere en ny redningshelikopterbase i Tromsø. Denne basen legges til rette for å dekke politiets spesielle behov med dagens beredskap på en time. 

LES OGSÅ: Helikopteravtale til 250 millioner

Til toppen