Forstår du politispråket, språkprofessor Arne Torp?

Bli med på språkprat.

– Det er nødvendig med et gruppespråk, men man bør være forsiktig med å bruke det overfor andre folk, sier den kjente språkprofessoren Arne Torp.

Han har besøkt Majorstua politistasjon og fått brynet seg på flere politiuttrykk.

– Er du på Dagsrevyen, sørg for at folk utenfor etaten skjønner hva det snakkes om. Rapportspråk har lett for å smitte over på det som blir sagt utad i media, så vær forsiktig med det, sier Torp til Politiforum.

Hør hva Torp har å si om språket i videoen i toppen!

Leder

Løsningen er ikke å svekke UP, men å styrke politidistriktene.

I en vanskelig ressurssituasjon er det naturlig nok fristende for politidistriktene å ta i bruk UP-personell for å få vaktlistene til å gå opp. Men når mannskapssituasjonen allerede er stram, er det lett å nedprioritere trafikkontroller til fordel for oppdukkende oppdrag.

Til toppen