Få voldtekter anmeldes

Kun én av ti voldtekter anmeldes. Under én prosent av gjerningsmennene blir dømt.

I går la det regjeringsoppnevnte voldtektsutvalget frem sin utredning av voldtektsproblematikken i Norge. Resultatet var rystende.

  • Bare en av ti voldtekter anmledes.
  • Færre enn én prosent av gjerningspersonene i voldtektssaker blir dømt.
  • Utsatte grupper som prostituerte, innvandrere og menn anmelder sjelden eller aldri overgrepene de blir utsatt for.

- At disse gruppene ikke anmelder voldtekter, kan være fordi de ikke greier eller vil definere seg som et voldtektsoffer, sier leder i voldtektsutvalget Rita Sletner til Aftenposten.no.

Ikke-vestlige innvandrere er overrepresentert i voldtektsanmeldelser. Voldtektsutvalget anbefaler Regjeringen å lage et opplæringsprogram om holdninger til nyankomne, skriver Aftenposten.no

Gjerningspersoner som ikke har norsk etnisk bakgrunn er kraftig overrepresentert blant de anmeldte voldtektsforbryterne i Oslo. Ifølge Aftenposten.no utgjør gruppen nesten 65 prosent av alle anmeldte voldtektsforbrytelser i Oslo i 2004

I sin utredning skriver voldtektsutvalget:

«Utvalget mener (...) at det bør rettes noen særlige tiltak mot personer som er nyankomne til Norge.»

Voldtektsutvalget anbefaler at Regjeringen utarbeider «et opplæringsprogram om holdninger, grensesetting og norsk kultur under temaet voldtekt og likestilling.» Utvalget mener dette bør inngå i introduksjonsprogrammet som allerede gis til nyankomne ikke-vestlige innvandrere.

Leder

Løsningen er ikke å svekke UP, men å styrke politidistriktene.

I en vanskelig ressurssituasjon er det naturlig nok fristende for politidistriktene å ta i bruk UP-personell for å få vaktlistene til å gå opp. Men når mannskapssituasjonen allerede er stram, er det lett å nedprioritere trafikkontroller til fordel for oppdukkende oppdrag.

Til toppen