Kommende statsminister Erna Solberg under Politiets Fellesforbunds (PF) landsmøte 2012.
Kommende statsminister Erna Solberg under Politiets Fellesforbunds (PF) landsmøte 2012. (Foto: Ole Martin Mortvedt)

Dette vil den nye regjeringen gjøre for politiet

Jobbgaranti for politifolk, generell bevæpning til politidistriktene som ønsker det, færre mål og oppgaver, og finansiering av IKT-plattform. Se alle regjeringens løfter her!

Det kom fram under framleggelsen av den nye regjeringsplattformen på Sundvolden hotell, mandag kveld.

I dokumentet heter det at regjeringen viderefører målsetningen om to politifolk per 1000 innbyggere i 2020.

«Det vil derfor bli innført en garanti for at nye og ledige stillinger i politiet øker tilsvarende antallet studenter som består Politihøgskolen inntil målet er nådd», skriver den nye regjeringen i sin plattform.

Samtidig ønsker Høyre- og Frp-regjeringen å «supplere dagens politiutdanning med andre studietilbud ved Politihøgskolen», med mål om å «rekruttere personer med andre typer kompetanse som politiet trenger ved å tilby disse en kortere innføring i politiarbeid».

Regjeringen vil også blant annet:

  • Sikre at organiseringen av nærpolitiet medfører økt operativ kapasitet og økte midler til forebygging.
  • Redusere antall mål og oppgaver i politiet, for å konsentrere innsatsen om kjerneoppgavene.
  • Sikre finansieringen av ny IKT-plattform i politiet.
  • Åpne for generell bevæpning i de politidistrikter der politiet selv mener det er den beste løsningen.
  • Gi Toll- og avgiftsetaten begrenset politimyndighet.
  • Åpne for bruk av flere akkrediterte leverandører av DNA-analyser.
  • Gå imot bruk av religiøse klesplagg og symboler i forbindelse med statlig makt- og myndighetsutøvelse.
  • Forbedre prosedyrene for Forsvarets bistand til politiet.
  • Legge frem en sak om status for utbyggingen av nødnettet med vurdering av fremdriftsplan, budsjett og måloppnåelse.
  • Sikre at organisasjoner som driver med redningsarbeid har anledning til å benytte det nye nødnettet i praksis.

LES HELE REGJERINGSPLATTFORMEN HER:

Regjeringsplattform Høyre og Frp.pdf

Til toppen