De ti bud om redelighet på en arbeidsplass
(Foto: Torkjell Trædal)

De ti bud om redelighet på en arbeidsplass

For å oppnå et best mulig arbeidsmiljø preget av samhold, trivsel og gode prestasjoner, er det helt avgjørende at alle på en arbeidsplass opptrer med størst mulig grad av redelighet.

Fokuset må være å skape en sunn, fremoverlent og forbilledlig arbeidskultur, hvor kolleger stiller krav til hverandre, men hvor man også alltid ser seg selv i speilet først.

Her er ti bud som kan bidra med å fremme redelighet på en arbeidsplass:

Bjørn Druglimo, vara hovedverneombud Foto: Privat
  1. Ha integritet. Vær tro mot deg selv, og vis hvem du er.
  2. Vær ærlig. Både mot deg selv og omgivelsene dine
  3. Si alltid sannheten. En løgn kommer sjelden alene, og den fører aldri noe godt med seg.
  4. Tørr å stå for noe. Si din mening. Men vær konstruktiv.
  5. Imponér andre med hvem du faktisk er. Ikke som en andre ønsker du skal være.
  6. Le med kollegaer, ikke av dem. Respekter hverandres ulikheter.
  7. Ikke baksnakk andre. Fremsnakk hverandre, eller la være å si noe.
  8. Stå opp for hverandre. Bry deg. Aldri aksepter at noen rundt deg har det vondt.
  9. Meld fra hvis en kollega eller leder gjør noe galt eller ulovlig.
  10. Gå alltid foran som et godt eksempel. Ha som hovedregel: "Gjør som jeg gjør – for det er det samme som jeg sier".

Leder

Løsningen er ikke å svekke UP, men å styrke politidistriktene.

I en vanskelig ressurssituasjon er det naturlig nok fristende for politidistriktene å ta i bruk UP-personell for å få vaktlistene til å gå opp. Men når mannskapssituasjonen allerede er stram, er det lett å nedprioritere trafikkontroller til fordel for oppdukkende oppdrag.

Til toppen