IKKE POLITIARBEID: Den danske regjeringen setter inn militære styrker i det som til nå har vært politiarbeid.
IKKE POLITIARBEID: Den danske regjeringen setter inn militære styrker i det som til nå har vært politiarbeid. (Bilde: Jens Hasse/ChiliFoto)

Dansk forsvar overtar politiarbeid

«Udansk» mener Politiforbundet.

Nylig bekjentgjorde den danske justisminister Søren Pape Poulsen og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen at danske soldater skal avlaste politiet med grensekontroll og bevoktningsoppgaver.

Det er det danske nettstedet dr.dk som skriver dette.

Det danske forsvarets inntreden i det som har vært tradisjonelle politioppgaver er beregnet til å frigjøre 128 politiårsverk.

Det er særlig grensekontrollen mot Tyskland det nå skal settes inn soldater.

Dette kommer som en følge av en langvarig nedbemanning av dansk politi, samtidig som det har toppet seg med arbeid for politiet som følge av en svært ressurskrevende bandekrig, økt terrortrussel og mer innsats på grensen.

BEKYMRET: Leder av Dansk politiforbund, Claus Oxfeldt er bekymret for at regjeringen setter inn militære styrker i det som til nå har vært politiarbeid.
BEKYMRET: Leder av Dansk politiforbund, Claus Oxfeldt er bekymret for at regjeringen setter inn militære styrker i det som til nå har vært politiarbeid. Foto: Torkjell Trædal

Men i stedet for å sette inn flere politifolk, løser den danske regjering dette med å gi soldatene 14 dagers etterutdanning i det å virke som politiansatte.

Dansk politiforbund reagerer

For å skille tydeliggjøre at dette er soldater med politimyndighet, får de et armbind som markerer dette.

Leder av Dansk politiforbund, Claus Oxfeldt mener dette er udansk i en fredstid.

– Overordnet er vi bekymret for at militæret brukes til å løse sivile oppgaver, sier Oxfeldt. Som samtidig er positiv til at politiet kan få frigjort ressurser.

Leder

Løsningen er ikke å svekke UP, men å styrke politidistriktene.

I en vanskelig ressurssituasjon er det naturlig nok fristende for politidistriktene å ta i bruk UP-personell for å få vaktlistene til å gå opp. Men når mannskapssituasjonen allerede er stram, er det lett å nedprioritere trafikkontroller til fordel for oppdukkende oppdrag.

Til toppen