Arbeidsretten neste?

Har politiet satt i gang ulovlige aksjoner?

Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys vilundersøke om politiet har satt i gang ulovlige aksjoner og bryter fredsplikteni arbeidslivet.

- Dersom vi kan dokumentere at fredsplikten er brutt, vilArbeidsretten være neste skritt, sier Heidi Grande Røys til TV 2.

Lederen i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, sier atregjeringen tyr til slike spekulasjoner for å få oppmerksomheten bort fra detproblemene i politiet egentlig dreier seg om, slik at trykket blir mindre påregjeringen.

Justisminister Knut Storberget måtte møte i Stortinget i gårfor å forklare seg om personellmangelen i politiet.

- Jeg reagerer kraftig når statsråden mistenkeliggjørpolitiet på så tynt grunnlag, sier Johannessen, ifølge NTB.

Leder

Løsningen er ikke å svekke UP, men å styrke politidistriktene.

I en vanskelig ressurssituasjon er det naturlig nok fristende for politidistriktene å ta i bruk UP-personell for å få vaktlistene til å gå opp. Men når mannskapssituasjonen allerede er stram, er det lett å nedprioritere trafikkontroller til fordel for oppdukkende oppdrag.

Til toppen