Kraftig nedgang i mindreårige som settes på vanlig celle i arresten i Oslo

Politidistriktet forteller de har tatt grep etter kritikk fra Sivilombudet i 2021.

TILTAK: Etter kritikk fra Sivilombudet har politiet i Oslo satt færre mindreårige på celle, sammenlignet med 2019.
Publisert Sist oppdatert

I 2021 pekte Sivilombudet på mangler ved barns rettssikkerhet i sentralarresten i Oslo. Ett av punktene var at det manglet gode alternativer til glattceller for barn. 

I 2019 var det registrert at 248 mindreårige ble plassert i celle i arresten i Oslo. I fjor var tallet 48.

Tallene er hentet inn fra politiets årsrapporter og Oslo politidistrikt.

Vil minimere behovet for arrest

Seksjonsleder ved felles enhet for påtale i Oslo politidistrikt, Audun Kristiansen, forteller det kan være flere årsaker til nedgangen.

- En årsak kan være at det jobbes effektivt med politiarbeid på stedet i U18-sakene, slik at behovet for opphold i arrest minimeres. I de tilfellene politiet pågriper barn og unge vil man så langt det er mulig søke å holde vedkommende utenfor celle med opphold i avhørsrom eller venterom sammen med arrestforvarere og eventuelt forsvarer, tiltropersoner og barnevern, sier han.

Stilles strengere krav i forslag til ny instruks

Politidirektoratet (POD) jobber i disse dager med å ferdigstille en ny arrestinstruks. 

I forslaget som ble sendt på høring, stilles det spesifikke krav til celler der personer under 18 år kan bli plassert, såkalte U18-celler.

  • Det skal være tilgjengelig et tilstrekkelig antall celler for personer under 18 år som enten på forhånd er tilrettelagt for innsettelse av mindreårige, eller raskt kan omgjøres til slik bruk. 
  • Slike celler skal i større grad enn en ordinær celle inneholder materiell og utstyr som minimerer isolasjonsopplevelsen. 
  • Slike celler skal være innredet med utstyr, slik som sofa som alternativ til fastmontert stol, lesestoff, spill, enkle dekorasjoner som plakater, klokke, puter i møbler og tilgang til musikkstrømming eller annen underholdning som tv/spill.
  • Seksjonslederen i Oslo forteller de har jobbet med bevisstgjøring og har hatt fokus på å unngå å sette barn og mindreårige på celle, spesielt etter Sivilombudets besøk i 2021. 

    - Videre jobber politiet med å innrede celler som bedre ivaretar barn i de tilfellene det er nødvendig med innsetting i arrest. Oslo-politiet har også et pågående arbeid med å innrede et arrestområde der vi kan ta i mot barn og unge i et oppholdsområde som ikke er en celle, sier Kristiansen.

Har laget foreløpig informasjonsmateriell

Sivilombudet har også pekt på at barn får for lite informasjon om egne rettigheter om de holdes av politiet i arresten, og at det var behov for informasjonsmateriell tilpasset barn. 

I fjor sommer ba ombudet om status på dette ovenfor Justis- og beredskapsdepartementet.

I september 2023 svarte POD at de ønsket å gjøre ferdig den nye arrestinstruksen samt en veileder før et eget informasjonsmateriell er klart. Det viser korrespondanse mellom POD, departementet og Sivilombudet.

Arrestinstruksen skal være klar i midten av 2024.

Etter ytterligere bekymring fra Sivilombudet om fremdriften med å lage informasjonsmateriell, har POD nå laget et foreløpig informasjonsskriv.

Politiforum har tidligere skrevet om hvordan krav til arrestforvarere og mange vakter alene gjør arbeidshverdagen krevende for de ansatte.

Powered by Labrador CMS