Høringsfristen gikk ut i 2019: Nå kommer helseråd for arrestanter

Helsedirektoratet gjenopptar arbeidet med å få på plass en veileder for helsetjenester til personer i politiarrest.

SKAL FÅ RÅD: Ansatte i helsesektoren og arrestforvarere skal få en veileder med egne råd for å følge opp helsehjelp til arrestanter.
Publisert

Personer som havner i politiarrest har rett på helsehjelp, og ofte er dette nødvendig da innsatte kan være ruset eller har helseproblemer. 

Politiforum har tidligere skrevet om at antall uønskede hendelser i politiarrestene har økt de siste årene. Slike hendelser kan for eksempel være selvskading.

For å gi arrestanter helsehjelp, blir enten helsepersonell tilkalt arresten, eller så må arrestanten bli med til legevakt eller lege med ansatte i politiet.

En veileder utformet av Helsedirektoratet skal avklare hvem som har ansvar for hvilke oppgaver, samt gi råd om utfordringer som kan oppstå da politi og helse skal ivareta disse personene.

Nå gjenopptas dette arbeidet, etter at pandemien gjorde at veilederen stoppet opp.

Vil få den ferdig før sommeren

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Wenche Dahl Elde sier de har som ambisjon å få ferdig veilederen før sommeren i år.

- Veilederen vil være relevant for politiet, men retter seg hovedsakelig mot helse- og omsorgstjenesten. Det var Politidirektoratet som tok initiativet til veilederen, så det var fra politisiden at behovet ble meldt, sier hun.

Det bør vurderes om det er faglig forsvarlig at en institusjon av så stort omfang, stor turnover av arrestanter og med overhyppighet av fysisk og psykisk sykdom ikke har eget helsepersonell tilgjengelig

Høringssvar fra Sarpsborg og Rakkestad legevakt, Sarpsborg kommune

Etter en høringsrunde i 2019 kom det inn 20 svar med innspill til veilederen, der mange skrev at en slik veileder ville være både velkommen og nyttig.

Høringsfristen var satt til oktober 2019, men så kom pandemien. Dette ga Helsedirektoratet et etterslep av oppgaver.

Etterlyser rutiner for medisiner

Politidirektoratet sendte høringen til alle politidistriktene, og seks politidistrikt og Politiets utlendingsenhet kom med innspill. 

Hvordan arrestforvarere og politifolk kan hjelpe innsatte ved å dele ut medisiner, er et tema både Oslo politidistrikt samt flere andre som har sendt inn høringssvar setter lys på. 

Oslo-politiet påpeker at de ansatte mangler opplæring for å kunne administrere LAR-medisin (Legemiddelassistert rehabilitering).

I tillegg er kravet om at innsatte skal betale egenandel, hvordan redusere selvmordsfare og rutiner ved legevaktene temaer som blir tatt opp. 

HELSEPROBLEMER: Personer som havner i arresten kan ha behov for LAR-medisin, eller ha psykiske sykdommer som trenger behandling av lege.

Arrestantene skal normalt sett henvende seg til fastlegen, men noen mangler fastlege eller har fastlege i en annen kommune enn der arresten ligger. Derfor er det ofte legevakten som kommer i kontakt med personer i arresten.

Sarpsborg kommune trekker frem, i likhet med Stavanger kommune, at det hadde vært smart om politiet ansetter eget helsepersonell i større arrester:

«Det bør vurderes om det er faglig forsvarlig at en institusjon av så stort omfang, stor turnover av arrestanter og med overhyppighet av fysisk og psykisk sykdom ikke har eget helsepersonell tilgjengelig.»

Møter Politidirektoratet neste uke

I et dokument Politiforum har fått innsyn i tilsendt POD desember 2022, forklarer Helsedirektoratet at de måtte nedprioritere å jobbe videre med veilederen på grunn av andre arbeidsoppgaver:

«Det er fortsatt uavklarte problemstillinger omkring ansvar og finansiering m.m. (...) Imidlertid har Helsedirektoratet i Tildelingsbrev for 2023 mottatt stort oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet med bestilling knyttet til oppfølging av lovverk som Helsedirektoratet forvalter.»

Dette bekrefter også avdelingsdirektøren.

- Det er kun pandemien som har gjort at dette har stoppet opp. Pandemien varte lenge og har gitt etterarbeid og gjort at andre ting har ligget på vent, sier Dahl Elde.

Neste uke vil de ha et møte sammen med Politidirektoratet for å friske opp høringssvarene og oppdatere hverandre på ting som kan være relevant for veilederen. 

- Etter møte neste uke vil vi kunne bekrefte om det er realistisk eller ikke å bli ferdig til sommeren, men det tror vi. Vi opprettholder arbeidet og vil få ferdigstilt veilederen, sier hun.

Dahl Elde sier behovet for veilederen fortsatt er der, og at det derfor blir viktig å samordne seg med Politidirektoratet fremover. 

I disse dager jobbes det også med ny arrestinstruks, og det kan være aktuelt å se om veilederen opp mot dette.

Powered by Labrador CMS