Politimesteren: - Oslo og Akershus politidistrikt

Oslo og Akershus burde hatt kun ett politidistrikt, mener Oslos politimester Anstein Gjengedal.

Publisert Sist oppdatert

- Denne regionen har en rekke felles utfordringer som vi burde ta tak i sammen, sier politimesteren, halvannet år før han går av som pensjonist fra landets største politidistrikt.

- Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum, Romerike og Follo peker jo ikke bort fra Oslo, men inn mot Oslo, sier Gjengedal, som mener en god

tanke i Resultatreformen ville vært en sammenslåing av de tre politidistriktene i Akershus med sitt eget.

Storbyregion

I Resultatreformen, som er lagt fram for Justisdepartementet, er Oslo uberørt som politidistrikt.

«Ingen» ønsker en mastodont av et distrikt rundt Oslo, men nå tar Gjengedal bladet fra munnen. Han ser ingen betenkeligheter med det - snarere tvert i mot.

- Ikke tenk snevert! er politimesterens forslag nå som arbeidet med Resultatreformen skal ende ut i en Stortingsmelding.

Gjengedal kom med sine tanker mens statssekretær Terje Moland Pedersen i Justisdepartementet var til stede på Oslo politiforenings årsmøte.

Han har ikke fremmet ideen i politidistriktets høringsuttalelse om reformen, og Moland reagerte med å si at det nok ville bli «litt politisk motvind» mot tankene.

Både Politidirektoratets saksbehandlere og politisk ledelse i Justisdepartementet har hittil unngått å røre ved Oslo politidistrikt – trolig i frykt for at det skal bli alt for stort, uoversiktlig og uhåndterlig.

Oslo politidistrikt og Romerike politidistrikt overlever som egne distrikter dersom Stortingsmeldingen støtter forslagene i reformen. I en av modellene er Asker og Bærum politidistrikt foreslått slått sammen med Buskeruds to politidistrikter, mens Follo er foreslått slått sammen med Østfold politidistrikt i samtlige fremlagte strukturmodeller.

Ikke dyktige nok

Oslos innbyggertall har nå passert 600.000. I tiden 2010-2030 er befolkningsveksten i Oslo og Akershus beregnet til 306.000 mennesker over 16 år.

Gjengedal mener Resultatreformen ikke viser at man har vært dyktige nok til å se tendenser i kriminalitetsutviklingen – nemlig at svært mye av kriminaliteten dreier seg om Oslo.

Byen er fotfeste for, eller er løselig tilknyttet, 80-90 prosent av den organiserte kriminaliteten i Norge. Oslo vil også i fremtiden være et svært viktig marked for organiserte.

Oslo politidistrikt har hatt en betydelig økning i sitt budsjett de seinere åra, men politimesteren sier likevel at han ikke ser at budsjettøkningen er i tråd med kriminalitetsutviklingen.

La inn lønnsmidler

Når det gjelder økonomi, viser Justisdepartementet til en økning i politibudsjettene, og at det ble lagt inn lønnsmidler også i fjor til å dekke nyansettelser.

Men faktum er at Oslo-politiet kuttet staben med 100 vikarer i 2010 – eller 65 millioner kroner - etter å ha blitt pålagt å betale for politihelikopteret og legge inn midler til IKT-satsingen. Verden ser altså noe annerledes ut fra Akersgata, hvor Justisdepartementet holder til:

– Det er to virkeligheter og to sannheter der ute, sier statssekretæren, som er glad for tidenes vekst i rene penger til politiet og gode resultater oppnådd i 2010 i Oslo.

– Når det gjelder Resultatreformen,må vi spørre oss selv hvilke grep vi ønsker å ta. Vi har ikke konkludert noe, sa statssekretæren.