Politistudenter under oppstilling utenfor de eldre bygningene på Majorstua i Oslo
Politistudenter under oppstilling utenfor de eldre bygningene på Majorstua i Oslo

Politihøgskolen må ikke ligge i Oslo

For å unngå fortsatt sløsing av statens penger, haster det med å få tatt en beslutning om ny PHS. Det vil spare politiet for store summer, mener Arne Jørgen Olafsen.

Publisert

Det er bred enighet om at politistudentene og de ansatte trenger en ny og moderne politihøgskole, men det er utfordrende å finne rom for statlige investeringer i justisbudsjettet i overskuelig fremtid.

Politiet har forsøkt å finne plassering til en ny politihøgskole siden omkring 2006. Politihøgskolen og Politidirektoratet har siden den gang gjennomført flere utredninger hvor alle har konkludert med at en ny skole kun kan ligge i Oslo. Det har det ikke vært mulig å få til på 12 år. Derfor må det tenkes nytt slik det nå gjøres fra politisk hold hvor utflytting diskuteres. At Politihøgskolen må ligge i nærheten av Oslo er det lett å si seg enig i, men at den må ligge innenfor hovedstadens kommunegrense er det ingen god grunn til. 

I Aftenposten 11. januar i år ber rektor ved Politihøgskolen, Nina Skarpenes, og politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, politikerne puste med magen og følge den planlagte prosessen, og utrede lokaliseringen av Politihøgskolen nøye. Det er ikke veldig vanskelig å forstå at de mener det ettersom det er Politihøgskolen selv som gjennomfører utredningene. Og som de skriver i Aftenposten har de allerede konkludert med at den skal ligge i Oslo.

Skarpenes og Sjøvold skriver at det er et politisk ønske at politiet skal speile befolkningen. Da må vi samtidig ta inn over oss at folk flest ikke bor i Oslo. Innenfor Oslo kommunes grenser er politiet representert med Politidirektoratet, PST, Kripos, Økokrim, Politiets Utlendingsenhet, Oslo politidistrikt og Nasjonalt ID-senter. I følge Politidirektoratets årsverksstatistikk for 2017 var det 3.200 politiutdannede som jobbet innenfor byens grenser. Det er nær 1/3 av alle landets polititjenestemenn. Når politimesteren i Oslo, som alene har 3.150 ansatte, hvorav 2.120 er politiutdannede, mener at Politihøgskolen har en avgjørende viktig beredskapsfunksjon og kriminalitetsforebyggende effekt, oppfatter jeg det som en overdrivelse og en konstruksjon. Jeg minner om at den viktigste beredskapsressursen, Beredskapstroppen og store deler av de nasjonale beredskapsressursene, i fremtiden skal lokaliseres på Taraldrud i Oppegård kommune. Beredskapsstøtte fra Politihøgskolen er et vel så godt argument for alle andre politidistrikt som det er for Oslo.

Arne Jørgen Olafsen
Arne Jørgen Olafsen

En beslutning om ny Politihøgskole kan tas nå. Det er ikke mangel på utredninger, det er mangel på beslutninger. Politihøgskolen kan benytte samme løsning som politidistriktene og inngå en langtidsleie med en utbygger. Politihøgskolen har selv regnet ut at de kan spare 100 millioner kroner i året ved å bygge en tilpasset skole der de samler de tre lokasjonene på Østlandet på ett sted.

Når prosessen med å få en ny skole har pågått siden 2006 uten resultat, har politiet forbrukt én milliard kroner som kunne gått til operativt politiarbeid.

Når prosessen med å få en ny skole har pågått siden 2006 uten resultat, har politiet forbrukt én milliard kroner som kunne gått til operativt politiarbeid. For å unngå fortsatt sløsing av statens penger, haster det med å få tatt en beslutning. 100 millioner kroner kommer godt med for å ansette flere nyutdannede og få mer operativt politi ut i distriktene. De 450 millioner kronene staten kan få for tomten på Majorstua bør rutes tilbake til politiet for å investere i IKT. Det vil også lette den økonomiske situasjonen for distriktene og gi mer og bedre politi – også utenfor Oslo.