Stoler ikke på at politiet kommer

Bare litt over halvparten av befolkningen mener politiet er til stede der det skjer og når det skjer. - Det er et tydelig signal fra publikum om at de ønsker et velfungerende lokalpoliti, sier Arne Johannsen, leder i Politiets Fellesforbund.

Publisert Sist oppdatert

Det viser Politiets store Innbyggerundersøkelse for 2009 som har undersøkt hvor stor tillit befolkningen har til politiet.

Generelt sier 84 prosent at de har tillit til politiet, men når det gjelder tilstedeværelse svarer bare 53 prosent at politiet er til stede der det skjer og når det skjer.

- Det er tydelig signal fra publikum om at de ønsker et velfungerende lokalpoliti. Hvis man mener noe om å lytte til publikum så bør man ta inn over seg disse signalene. Svaret er ikke strukturendring eller sentraliseringer, verken på politidistriktsnivå eller på lensmannskontornivå, sier Arne Johannessen, leder for Politiets Fellesforbund (PF).

Politidirektør, Ingelin Killengreen og Justisminister, Knut Storberget, har tidligere i år signalisert at de ønsker å redusere antall politidistrikt.

I en pressemelding fra Politidirektoratet (POD) sier Killengreen at de ønsker å øke tillit til politiets tilstedeværelse ved å øke politiets kapasitet. Det er de alt i ferd med å gjøre, understreker hun. Videre sier hun at POD vil se på interne forbedringsområder.

Johannsen supplerer med flere forslag for å få opp folks tillit til at politiet dukker opp når noe skjer.

Må bli flinkere til å kommunisere

- Politiet må bli flinkere til å kommunisere med lokalbefolkningen. De må få formidlet hvilke utfordringer de har, og få tilbakemeldinger om hva som er publikums forventninger. Politiet må også bli flinkere til å forebygge kriminalitet.

Han peker på politirådet som en arena for kommunikasjon. Politirådet er en lokal samhandlingsarena mellom politikere, politiet og næringslivet i det enkelte politidistrikt.

Etterforskning av tyverier lavest tillit

Innbyggerundersøkelsen viser at folk har høyest tiltro til politiets håndtering av kriser/ulykker, opprettholdelse av ro og orden og innsats i trafikk.

Lavest tillit har folk til politiets etterforskning av tyverier, innbrudd og hærverk. Over halvparten sier de har et dårlig inntrykk av politiets innsats på dette feltet. Det er på dette feltet politiets har lavest oppklaringsprosent.

- Dette er en gjenganger derfor der det viktig at det prioriteres høyere å være på åstedene. Når folk melder om innbrudd må politiet rykke ut og ta åstedsarbeidet på alvor, sier Johannessen.

Powered by Labrador CMS