Skuffet over revidert

Burde fått mellom150 og 200 millioner ekstra på revidert nasjonalbudsjett.

Publisert Sist oppdatert

Det mener PF-leder Arne Johannessen.

Politiet får 73,5 millioner kroner i revidert statsbudsjett.

- Hvor er satsing på et mer synlig politi. Det er skuffende at justisminister Knut Storberget ikke tar den akutte mangelen på politifolk mer på alvor. Med 150 og 200 millioner i tillegg til de 73,5 millionene politiet fikk på revidert nasjonalbudsjett, kunne vi kommet langt, sier Arne Johannessen.

Johannessen er også svært kritisk til at det ikke finnes penger til tiltak for å få seniorene i politiet til å jobbe lenger og at det ikke er bevilget penger til å tilsette flere sivile i politiet.

- Norsk politi er i dag inne i en bemanningskrise. Gjennom mange år har det vært for få plasser på Politihøgskolen. Resultatet er den bemanningskrisen vi ser i dag, sier han, og fortsetter:

- Det ligger et stort ansvar på Knut Storberget og resten av regjeringen frem mot 2009 å vise at de mener alvor med løftene om en kraftig satsing på norsk politi som de lover i Soria Moria.

PF-lederen mener det er positivt med de grepene som nå gjøres med å styrke utlendingsforvaltningen, grensekontrollen og Politiets Sikkerhetstjeneste.

- Men vi finner ingen ekstra midler til drift i politidistriktene. Det er kritisk, sier Johannessen.

Johannessen kobler dette mot hvilke følger det har at politidistriktene lenge har gått på sparebluss på driftssiden. Dagens reviderte statsbudsjett gir ikke lys i tunnelen. - Svært lave driftsbudsjett gir seg blant annet utslag i at det ikke er penger til å ansette folk i ledige stillinger. Det går ut over hverdagskriminaliteten og politiets oppfølging av vanlig publikum. I verste fall kan vi risikere at politiet mister tilliten i befolkningen, som de er helt avhengig av for å løse saker, sier Johannessen.

Justisminister Storberget påpeker selv i en pressemelding at de ekstra pengene vil gjøre det mulig for politiet å styrke kampen mot den organiserte grenseoverskridende kriminaliteten.

- Politiets Fellesforbund har tidligere påpekt at norsk politi har store utfordringer med kriminalitet over grensene. Det er flott at justisminister Storberget griper fatt i dette, sier Johannessen.

Justissektoren får til sammen 92,1 millioner ekstra på revidert statsbudsjett.

De 92,1 millionene fordeles slik:

* Styrking av Politiets sikkerhetstjeneste (10 millioner kroner)

* Styrking av politiet - grensekontrollbyrå og Schengen-samarbeidet (23,5 millioner kroner)

* Styrking av politiet - asyl- og utlendingsforvaltningen (40 millioner kroner)

* Utvalg som skal gjennomgå Ålesund-ulykken (3,6 millioner kroner)

* Mer til vedlikehold av redningshelikoptrene (15 millioner kroner)