Stengte diskusjonsforum etter sjikanering av politifolk

Kommentarene i diskusjonsforumet på Politiets Fellesforbundsine hjemmesider ble så grove og sjikanerende at siden måtte stenges.

Publisert Sist oppdatert

- Det ble et vanskelig dilemma. Diskusjonsmuligheten på hjemmesiden vår skulle være en kanal for ytringer og direkte kommunikasjon. Men når denne muligheten ble misbrukt på det groveste, hadde vi ikke noe annet valg enn å stenge siden, sier forbundsleder Arne Johannessen.

Ifølge Johannessen er det grove, direkte angrep på navngitte personer som er hovedårsaken til at siden ble stengt. Flere av de sjikanerende innleggene har blitt liggende altfor lenge før de ble fjernet. I tillegg har det vært et problem at deltagerne i debatten har avslørt strategien bak PFs lønnsarbeid.

Mye forbannelse

Ifølge Johannessen er det mye frustrasjon ute blant medlemmene, noe som også har kommet tydelig frem på debattsidene. Forbundslederen understreker at innleggene har kommet fra både medlemmer i PF og personer som utgir seg for å være politifolk, men som åpenbart ikke er det.

- Mange av innleggene har vært så grove, at dersom noen hadde gått til sak, kunne vi blitt stilt erstatningsansvarlig. Vi har hatt en grundig ressursdiskusjon på dette i styret, og kommet frem til at vi ikke hadde noe annet valg enn å stenge siden, sier Johannessen.

- Flere av medlemmene har vært negative og skeptiske til stengningen av siden. Hva sier du til dem?

- Jeg forstår at folk blir irriterte når de mister denne muligheten til å komme med ytringer og innspill. Men vi kan ikke tilfredsstille alle. Det er liten tvil om at det også har vært mange gode diskusjoner på denne siden, men dessverre er det noen få som har ødelagt for mangfoldet. Jeg pleier å si at politiet har mange kunder som ikke vil oss vel. Men det som også er sikkert, er at flere av medlemmene i PF har brukt diskusjonsforumet som en åpen kanal til å komme med dritt, sier Arne Johannessen.

Arena for sjikane

Selv om diskusjonsforumet på pf.no ble en arena for sjikane, ser ikke Arne Johannessen bort ifra at siden vil komme opp å stå igjen i en eller annen form.

- Det er for tidlig å si noe om ennå, men vi har diskutert flere ulike løsninger. Blant annet at medlemmer kan gå inn å diskutere via Min side. Med en slik løsning, får vi en mer lukket debatt, og spørsmålet er om det er det vi ønsker, sier Johannessen.

- Har dere fått noe ut av diskusjons­­forumet?

- Både ja og nei. Det har vært en kanal hvor medlemmer har kunnet lufte sin frustrasjon, men samtidig har flere av innleggene vært så negative at diskusjonsforumet har blitt en kanal for skitkasting. Det ønsker vi selvsagt ikke.

De sakene som har vakt mest oppsikt og fått klart flest kommentarer i diskusjonsforumet, er lønn og lav bemanning. Saken om Aksjon «Mer politikraft», som gikk på at politiet stilte ekstra politikraft til disposisjon siste helga før jul i fjor, fikk 344 kommentarer. Det er «rekord».

- Den eneste måten vi kunne hatt 100 prosent kontroll på, hadde vært at noen holdt oversikt over innleggene døgnet rundt. Vi ønsker ikke å prioritere ressursene i forbundet på en slik måte, konkluderer Arne Johannessen.