PF utvider satsing på ledere

I erkjennelsen av at politiledere gjerne har et annet behov fra sin fagforening enn ansatte i grunnstillinger, spisser Politiets Fellesforbund nå tilbudet til denne medlemsgruppen.

Publisert Sist oppdatert

Det var fjorårets lønnskamp? som på mange måter la grunnlaget for denne satsning. Under politikonflikten opplevde mange ledere og mellomledere et sterkt lojalitetspress mellom rollen som arbeidsgiver og som medlem av Politiets Fellesforbund (PF). Mange kom i en ubehagelig klemme når interne diskusjoner ble satt.

- Det forbundsstyret nå har vedtatt er en oppfølging fra landsmøtet på Sola i fjor høst, sier PF-leder Arne Johannessen. Der ble det satt søkelys på politikulturen. Nå utlyser organisasjonen en to-årig prosjektlederstilling. Med dette ønsker de en bredere satsing på medlemmer som har resultat- og budsjettansvar på sine driftsenheter.

- Det vi har sett er at de av våre medlemmer som er toppledere ikke er like bekvemme den vidtfavnende satsingen som Norske Politiledere er. Vi erkjenner at det er stor forskjell på å være fagleder og det å være stasjonssjef eller lensmann med fullt resultat og budsjettansvar. Vårt forbundsstyre har nå sagt at vi må ta mer på alvor de utfordringene som ligger i driftslederrollen. Både for sivile ledere og politiutdannet. Vi mener faktisk noe med vårt motto om at vi skal være den beste fagforeningen for alle typer ansatte i justissektoren, sier Johannessen.

Ledere som kulturbærer

PF la i fjor frem en undersøkelse som viste at politiet slettes ikke er noen mobbefri sone. Så mange som 22 prosent av de som svarte på undersøkelsen oppga at de har vært utsatt for mobbing eller trakassering i politiet. Undersøkelsen viste også at menn er de verste mobberne, og at det er ledere som mobber mest.

- Skal vi få gjort noe med etatskulturen, så går veien gjennom å få enda dyktigere ledere. Ledere er kulturbærere nr. 1. Dette gjelder både som ledere i politiet, og tillitsvalgtledere. Alle ledere har en særdeles viktig rolle, sier Johannessen. Han forteller at PF nå skal jobbe med kultur og samhandling forankret i eget handlingsprogram.

- Jeg har stor forventning, og håper på gode søkere når vi nå utlyser stillingen. Jeg ønsker å være tydelig på at dette blir en viktig satsing. Norske Politiledere med Ingjerd Kagnes i spissen har vært pådrivere for å få dette til, sier Johannessen

Han avviser at PF har fått kritikk for manglende ledersatsing.

- Jeg oppfatter at vi ikke har vært gode nok for gruppen driftsledere. Det ser jeg ut av at de er for usynlige i PF. Vi ser at gruppen er lite delaktige i våre aktiviteter, sier Johannessen. Han tar selvkritikk på at PF til nå ikke har klart å tilby en god nok arena for driftsledere å engasjere seg.

- Nå vil vi videreutvikle et konsept der de får en etterlengtet arena i PF. For denne gruppen er viktig når vi skal videreutvikle vår politikk innen faglige, kriminalpolitiske og lønnspolitiske spørsmål. Driftslederne vet hvor skoen trykker, og det vil derfor være verdifullt å trekke veksler på deres erfaring. Samtidig som vi skal være en fagforening som skal støtte og hjelpe toppledere i politiet. Jeg ser det kan være en annen måte å drive fagforeningsarbeid på for ledermedlemmer enn for medlemmer i grunnstillinger.

Store forventninger

- Jeg har store forventninger til lederprosjektet som PF nå sparker i gang. Politikonflikten vi hadde i fjor viste oss at vi er nødt til å sette kulturutfordringen og ledelse på dagsorden. Jeg er glad for at PF nå vil bruke betydelige ressurser på konkrete tiltak for å få mer fokus på ledelse i politiet. Og særlig topplederpleie. Samtidig bør lederne ta dette som en utfordring til å komme mer på banen og bruke sitt PF-medlemsskap, sier leder for Norske politiledere Ingjerd Kagnes. Hun varsler at det kommer til å bli hyppigere og bedre regionale samlinger for denne ledergruppen som er definert til de som har et selvstendig personal og budsjettansvar.

Powered by Labrador CMS