PF med utvidet konsept

PF utvider nå medlemstilbudet til ledere.

Publisert Sist oppdatert

– Grunnen til at vi gjør utvider tilbudet for ledere bygger på flere årsaker. Vi ser at arbeidsdagen for politilederne blir stadig tøffere og tøffere. De er i en skikkelig skvis mellom befolkningens forventninger til hva politiet skal gjøre, og hva de har økonomi til å gjennomføre. Kravene til resultat er større enn før. I tillegg er det et enormt mediapress som ofte er negativt. Nå opplever jeg i større og større grad gjennom min dialog med politilederne at mange er slitne. Samtidig registrerer vi at det er få søkere til viktige stillinger som politimester, stasjonssjef og lensmann. I enkelte tilfeller må det til en 2. gangs utlysing for å i det hele tatt få en kvalifisert søker. Før var dette svært attraktive stillinger knyttet til stor prestisje, men på kort tid har dette endret seg radikalt. Situa­sjonen burde bekymre flere, sier PF leder Arne Johannessen.

- Hva kan PF gjøre med denne situasjonen?

– Vi er opptatt av at vi skal ha gode leder i politiet. For oss er det derfor viktig å jobbe bredt for å bedre rekrutteringsgrunnlaget og vilkårene for være politileder, sier Johannessen. Han viser til mange tilbakemeldinger fra politiledere som melder at de savner en lederarena der det er gitt rom for både faglig og personlige utvikling.

- Burde ikke POD gjort dette?

– Jo, det kan jeg være enig i. Men etter å ha vært i denne bransjen i mange år ser jeg at POD ikke lager en slik lederarena som etterspørres. Ei heller politidistriktene. På mange måter er politilederjobben en svært så enslig jobb. Derfor er det desto mer viktig å lage noe hvor vi kan tilby lederne både faglig påfyll og innsikt i avtaleverket knyttet til personalforvaltning og lønnsoppgjør. Vi møter tilbakemeldingene med å skape en arena der ledere kan drive med erfaringsutveksling og erfaringslæring i møte med hverandre. Det mangler i dag, sier Johannessen.

Han mener PF ikke lenger kan vente på at arbeidsgiver skal ta sitt ansvar. Nå håper han at initiativet som tas av PF fører til større interesse for dette fra Politidirektoratet.

– Vi ønsker at det skal være i felles interes­se for å få til en slik satsing. Ingenting er bedre enn at arbeidsgiver vil ta dette ansvaret. Men jeg vet at hvis ikke PF tar initiativ, skjer det ingen ting, sier Johannessen ubeskjedent.

Han avviser at PF skal begynne med egen lederutdanning og gå arbeidsgiver i næringen, men fastholder at PF som fag­forening har interesse av at politilederne har en oppdatert og god kunnskap om avtale­verket. I tillegg er det viktig at det skapes en interesse for lederjobbene slik at det igjen blir stor konkurranse om jobbene.

I en periode nå utover høsten vil prosjektleder Ove Sem (tidligere politi­stasjonssjef i Trondheim) bruke tid i ledersamlinger over hele landet for å få et best mulig inntrykk av hvilke forventninger politilederne har til PF som organisasjon.

– Tilbakemeldingene forteller at PF-tilbudet som har vekket størst interesse er opprettelsen av regionale grupper hvor erfaringslæring blir satt i system. Vi opp­lever at våre ledermedlemmer er veldig tydelige i tilbakemeldingene på behov for egne kurs hvor de får mer kunnskap om avtale­verket. Samtidig som de ønsker tilgang til interessante foredragsholder for annet leder­faglig utvikling, sier Sem.

– Selvsagt har vi ikke glemt lønn og rammevilkår for å fungere som leder. Hvordan vi best mulig kan jobbe for å få en konkurransedyktig lederlønn som tiltrekker seg de beste vil naturlig nok være et sentralt tema, sier Johannessen.

Sem forteller at han har tatt initiativ overfor POD for å diskutere hva som er naturlig rolledeling mellom POD og PF på dette området.

– Vi har som fagforening et selvstendig ansvar for våre ledermedlemmer. Dette ansvaret skal vi ta. Det handler på ingen måte om å overta arbeidsgivers ansvar, sier Johannessen.

Snart kommer kursene

Sem lover at PF innen kort tid vil tilby kurs hvor politiledere som er PF-medlemmer vil få mulighet til læring og egenutvikling. Kurset vil inneholde følgende: Kompetanseutviklingstiltak for lederne, ledelse og utvikling av medarbeidere, utvikling og drift av lederteam og strategiprosesser, og forståelse av lederrollen ut fra lov, avtale og regelverk.

– Det vil også bli tatt opp på kurset hvordan rollene som tillitsvalgt og leder bedre kan forenes. I tillegg vil vi i løpet av de to neste årene igangsette langt flere tiltak for å bedre ledernes arbeidsvilkår, sier Sem entusiastisk.

– Vi har allerede igangsatt arbeidet med en lederavtale og tiltak knyttet til lederkultur, men vi ønsker flere innspill til ting vi bør ta tak i. Vi oppfordrer derfor ledere og tillitsvalgte til å ta kontakt for å komme med gode innspill, sier Sem.

Lederprosjektets målsetting

Prosjektet skal:

– bidra til en kontinuerlig utvikling og læring og gjøre PF til en bedre organisasjon for ledere

– bidra til å øke involvering, engasjement og medlemstilfredshet spesielt i forhold til gruppen driftsenhetsledere og oppover

– bidra til å sette fokus på organisasjons- og lederkultur

– sette fokus på lederutdanningen og hvordan denne kan forbedres og videreutvikles

– føre til høyere verdsetting av lederrollen

– avklare med UNIO mulighetene for å ha økt fokus på lederrollene og lederkultur og om dette kan være et samarbeidsprosjekt

Powered by Labrador CMS