Arne Johannessen.
Arne Johannessen.

Inn på Forsvarets høgskole

Lederen for Politiets Fellesforbund (PF), Arne Johannessen, begynner over nyttår på sjefskurset på Forsvarets høgskole.

Publisert Sist oppdatert

Forutsetningen er at PFs forbundsstyre innvilger ham permisjon.

I så fall vil Johannessen delta på sjefskurset på Forsvarets høgskole fra 6. januar og ut mars 2013.

Nestleder Sigve Bolstad vil fungere som PF-leder mens Johannessen sitter på skolebenken. I fjor deltok Bolstad selv på kurset, på Unios plass.

Forsvarets høgskole legger forut for uttaket vekt på om søkeren har, eller forventes å bli aktuell til en lederstilling i vedkommendes organisasjon.

Målgruppen for kursets deltagere er utvalgte offiserer, sivile embets- og tjenestemenn, representanter fra media, skoleverk, næringsliv og landsomfattende organisasjoner.

Tidligere kursdeltagere beskriver dette som et meget attraktivt kurs med både internasjonale og nasjonale foredragsholdere på meget høyt nivå.

På sedvanlig måte har Forsvaret tydelige regler for disiplin, antrekk og deltagelse. Mobiltelefonen skal blant annet være innelåst og utilgjengelig hele skoledagen. Og det er bestemmelser om bruk av slips.

Begge deler er ventet å gi Johannessen betydelige utfordringer.

Powered by Labrador CMS