Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.

Sigve sier

Lovnadene skal følges opp

Når svar fra våre lokallag blant annet er at «Vi opplever til stadighet å få meldinger om oppdrag som er 10 mil fra nærmeste patrulje» - da er det klart at noe må gjøres.

Publisert

Politiets Fellesforbund startet som vanlig opp igjen etter ferien med en intens og viktig uke i Arendal.

Under Arendalsuka, som er landets største politiske påvirkningsuke, satte vi virkelig nærpolitireformen og behovene for å justere denne, på dagsorden.

Tidligere i sommer gjorde vi en kartlegging hvor vi spurte våre tillitsvalgte i alle landets politidistrikter om politiet hadde kommet tettere på innbyggerne i deres distrikt. Samtlige tolv politidistrikter svarte nei. Denne virkelighetsbeskrivelsen fra våre lokallag ble til en nyhetssak på TV2 Nyhetene, som igjen ble brukt som underlag både i partilederduellen mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre samme kveld, og inn i både vår egen og andre debatter under Arendalsuka. 

Når svarene fra våre lokallag er at «Enkelte vaktsett er så dårlig bemannet at man ikke tør å tenke på responstiden ved en alvorlig hendelse», «Vi er nå 100 færre i operativ tjeneste ute i politidistriktet sammenlignet med 2016», «Det er flere tjenestesteder der det kun er ansatt en person for å kunne ha lensmannskontoret i organisasjonskartet» og «Vi opplever til stadighet å få meldinger om oppdrag som er 10 mil fra nærmeste patrulje» – da er det for meg som forbundsleder helt klart og tydelig at noe må gjøres.

Det var også fokus under vår debatt – hva gjør vi nå? 

LES OGSÅ: Kallmyr: - Når politifolk opplever at de er færre på jobb, har vi et systemproblem

Ny stortingsmelding

Jeg synes derfor det var svært gledelig at justisminister Jøran Kallmyr kom med flere konkrete lovnader om endring, som vil iverksettes gjennom den nye stortingsmeldingen som er varslet til høsten. 

Svært gledelig at justisministeren kom med flere konkrete lovnader om endring, som vil iverksettes gjennom den nye stortingsmeldingen.

Kallmyr lovet blant annet å vri ressursene tilbake til gata. Han sa at kanskje litt for mye ressurser har gått med til å opprette prosjektstillinger i forbindelse med politireformen, og han vil nå styrke det operasjonelle og politipatruljene. 

Justisministeren lovet også at regjeringen skal nå målet om to politibetjenter per 1000 innbyggere innen 2020, at ressurser skal flyttes fra Politidirektoratet og ut til politidistriktene, samt at vi skal få på plass et etterforskningsløft for å gjøre det mer attraktivt å jobbe som etterforsker. 

Ungdomskriminalitet

Under Arendalsuka ble også ungdomskriminalitet og gjengkriminalitet debattert. Mer ressurser tilbake til gata og nærmiljøene der ungdommene oppholder seg er derfor viktig for å stanse den negative utviklingen vi ser med ungdommers manglede respekt for autoriteter og politiet. Når våre patruljer i Oslo forteller oss at de opplever at ungdommer med finlandshetter stiller seg som en mur foran politibilen, at de blir blåst sigarettrøyk i ansiktet på eller kalt ukvemsord når de kommer til områder hvor ungdomsgjenger har samlet seg, ja da har det gått for langt.

Det er selvfølgelig lett å komme med lovnader under politiske debatter, men jeg har tro på at justisministeren nå ønsker å justere kursen i politireformen, og vi i Politiets Fellesforbund skal gjøre vårt for å passe på at lovnadene blir til handlinger utover høsten. 

LES OGSÅ: Benedicte Bjørnland om Bogerud-saken: - Vi må ikke tape gata

Staten er tydelig på at vi trenger å ha særaldersgrenser

Trenger å ha særaldersgrenser

Denne høsten går vi inn i viktige forhandlinger om fremtidig pensjon for våre medlemmer som har særaldersgrense, etter at man i fjor ble enige om ny offentlig tjenestepensjon. Plikten til å fratre gjør at man mister muligheten til å opparbeide seg et bedre pensjonsgrunnlag dersom dette ikke er tilstrekkelig. 

Staten er tydelig på at vi trenger å ha særaldersgrenser, da må de også sørge for at de som må gå tidligere har en pensjon det går an å leve av, og dette gjelder også for andre yrkesgrupper enn bare politi. 

Det vil ikke i denne prosessen bli tatt stilling til om det skal endres i hvem som skal ha særaldersgrense, eller ved hvilken alder det skal gjelde fra. Dette kommer i en senere prosess. Vi er tett på, og med på alle arenaer hvor det jobbes med dette, til det beste for våre medlemmer. 

LES OGSÅ: Med politidirektøren på laget håper jeg at politikerne nå følger opp

Powered by Labrador CMS