Færre skal jobbe mer i Norges mest belastede politiområde

«Vi skal speile befolkningen, og det gjør vi. Vi er mennesker som også trenger tid til familie, venner og et sosialt liv utenfor jobben.»

Publisert

Politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold har denne uken sendt et tydelig signal til sine ansatte på patruljeseksjonen ved enhet sentrum: Ledelsen i politidistriktet legger opp til en styrt kompetanseavvikling av det operative politiet i Oslo sentrum 

Det legges opp til en radbrekking av faglighet, profesjonalitet og erfaringsbasert kunnskap.

Mandag 8. april bestemte Sjøvold at de som jobber på patrulje i enhet vest, øst og sentrum skal være på jobb fire av ti helger. Det er opp fra 15 til 20 helger i løpet av ett år. Da er du stort sett på jobb annenhver helg. Patruljene er selvfølgelig på jobb for byens innbyggere døgnet rundt, og en turnus som veksler mellom dag-, kvelds- og nattjobbing er belastende i seg selv.

En av grunnene til at vi havnet her, er at vi frem til nå har jobbet ti-timers nattevakter i helgene. Dette kan være lov hvis arbeidsgiver kan legge til rette for at folk kan ta en ordentlig pause i løpet av vakta. Det lar seg visst ikke gjøre hos oss på sentrum, fordi vi er for få folk med for mange oppdrag.

LES OGSÅ: Sterke reaksjoner mot ny turnus: - Ekstremt urimelig

Ny politidirektør

Onsdag 3. april 2019 besøkte Benedicte Bjørnland, vår nye politidirektør, kongressen til Politiets Fellesforbund. I hennes første tale til oss tillitsvalgte var budskapet ikke til å ta feil av: «De ansatte er den viktigste ressursen i politiet».

Hvordan bør våre ledere forvalte ressursene? Vår oppfatning er at ledelsen i Oslo politidistrikt ser tall og statistikk og ikke menneskene som utgjør den viktigste ressursen.

Hvem er vi som inngår i denne ressursen? Vi er småbarnsforeldre, enslige, samboere, kvinner og menn fra ulike deler av landet og i ulike faser av livet. Vi skal speile befolkningen, og det gjør vi. Vi er mennesker som også trenger tid til familie, venner og et sosialt liv utenfor jobben. Vi er redd for at den økte helgebelastning vil gjøre at den erfarne grunnstammen på patrulje, som gjerne er i en fase av livet der familie og små barn krever mer tid, vil se seg om etter andre arbeidsoppgaver. Hvem skal da overføre kunnskap og klokskap til yngre kolleger?

Samfunnsoppdraget

Vi skal løse samfunnsoppdraget som er gitt politiet. Hver dag, døgnet rundt, året rundt.

Som hovedstadspoliti har vi store utfordringer på natta i helgene. Det er her vi merker at det kniper. Nå trenger vi hjelp, for vi er for få folk til å yte den bistanden befolkningen behøver. Vi trenger hjelp fra andre enheter i Oslo med operativ kapasitet, og vi trenger litt flere unge motiverte politiutdannede som står uten jobb.

Men det får vi ikke. I stedet får vi en turnus som gir litt høyere bemanning i presstidspunktene, men som samtidig betyr en avvikling av kunnskapsbasert proaktiv patruljetjeneste resten av uka. Det er som kjent vanskelig å koke god suppe på en spiker hvis du ikke tilsetter litt ekstra ingredienser.

Nærpolitireformen

Reformen ble nylig evaluert av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi-rapport 2019:1). De skriver på side 47: «En føring for reformen har vært at hovedtyngden av ressursene skal være i de geografiske driftsenhetene (GDE). Samtidig er det etablert en rekke nye funksjoner og roller som i all hovedsak er lagt til funksjonelle enheter (FDE) og staber. Det bidrar til et mer topptungt politi».

Videre skriver de at «… vi mener det vil bli behov for justeringer i oppgave- og ressursfordelingen mellom FDE- og GDE-ene fremover». Samtidig med innføring av ny turnus, skal vi avgi et tyvetalls mannskaper til utrykningsenheten på FDE.

For å gå i balanse på budsjettet for 2019 må enhet sentrum nedbemannes fra totalt 478 ansatte til 390.

Lyttende leder

Til tross for dyster lesning så langt, finnes det løsninger. Verneombud, tillitsvalgte og lokal arbeidsgiver på enhet sentrum satt i vinter sammen og jobbet frem en annen turnus.

Den gir også litt høyere helgefrekvens. Samarbeid på tvers av seksjoner på sentrum styrker bemanningen på natta i helgene. Den proaktive forebyggende patruljetjenesten bevares. Turnusen ble aldri lagt frem for drøfting fordi et rigid og topptungt system mener at den eneste løsningen er å dumpe politi-Norges tyngste helgebelastning på allerede hardt pressede mannskaper.

Hans Sverre Sjøvold har vært vår politimester siden 2012, og skal nå bli sjef i PST. Vårt inntrykk er at han har vært en lyttende leder med omsorg for sine ansatte. Det er med stor forundring vi ser at dette blir hans siste store beslutning for Oslo, all den tid det finnes forsvarlige, kunnskapsbaserte og lokalt forankrede alternativer.

Powered by Labrador CMS