EN AV MANGE: Det å gå fra 0 kroner til ansettelser av nyutdannende, ifølge regjeringens forslag - til enighet om 131 millioner, er en av mange viktige seire for Politiets Fellesforbund.

Viktige seire på tampen av året

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad ser tilbake på politiåret som har gått.

Publisert

I Politiets Fellesforbund jobber vi hele tiden med mange ulike viktige saker for å sikre at medlemmene våre har best mulig lønns- og arbeidsvilkår.

Det er derfor veldig gledelig når vi kan innkassere seire, og den siste tiden har det vært mye å glede seg over.

Penger til ansettelser av PHS-studentene

Statsbudsjett-forslaget som ble lagt frem i oktober, var ingen god dag for politiet.

Svært marginal økning i driftsbudsjettene, hovedsatsing på spiss beredskap som går på bekostning av hverdagsberedskapen og for første gang ingen øremerkede midler for å sørge
for at de som går ut av Politihøgskolen får jobb etter endt utdannelse.

Dette var på ingen måte et budsjett som vi i Politiets Fellesforbund kunne godta.

GLEDE: – Det er veldig gledelig når vi kan innkassere seire, og den siste tiden har det vært mye å glede seg over, skriver forbundsleder Sigve Bolstad.

Vi startet derfor en intensiv jobb med å møte alle de politiske partiene på Stortinget for å understreke viktigheten av at de som går ut av Politihøgskolen ikke utdannes til
arbeidsledighet, og at økt bemanning er helt vesentlig for at man skal få til blant annet det Etterforskningsløftet som er lovet fra politisk hold.

At KrF, Venstre, Høyre og Frp i sine budsjettforhandlinger i slutten av november kom til enighet om å øke bevilgningene til politietaten med 240 millioner, og bevilge penger til ansettelse av studentene, var derfor en seier.

131 millioner er ikke nok til å sørge for jobb for alle som går ut av Politihøgskolen i 2018, men det er en start. 

Reisetid er arbeidtid

Siden 2014 har vi i Politiets Fellesforbund vært partshjelp i en sak vedrørende reisetid.

En polititjenestemann fra Sogn og Fjordane gikk da til sak mot staten etter en uenighet med arbeidsgiver om at reisetid i embets medfør skal regnes som arbeidstid.

For Politiets Fellesforbund har det vært et viktig prinsipp å få frem at hviletiden ikke kan avvikles mens man står til arbeidsgivers disposisjon.

Det at EFTA-domstolen ved utgangen av november gav fullt medhold i vårt synspunkt i denne saken var svært gledelig.

SPENTE: De tre politimennene er spente på dommen i Høyesterett. Mons Klaussen fra Svolvær (øverst), Yngve Widding fra Tromsø (t.v.) og Magne Knudsen fra Øvre Årdal (t.h).

I en rådgivende uttalelse slår EFTA-domstolen fast at tid som medgår til reiser pålagt av arbeidsgiver er arbeidstid. Saken skal nå opp i Høyesterett her hjemme, og vi ser frem til en endelig avgjørelse i denne saken.

Et tydelig taktskifte om bevæpning

LYTTER: PF-leder Bolstad håper og tror at politikerne lytter til de med støvlene på, de som best vet hvilke virkemidler som er nødvendig for å trygge befolkningen på best mulig måte.

Siden 2012 har Politiets Fellesforbund jobbet for generell bevæpning av norsk politi. Den gang var det ikke mange som var enig med oss.

Da høringsuttalelsene ble levert i november var det tydelig at det har skjedd et taktskifte.

Politimesterne i alle de tre største byene i Norge vil ha generell bevæpning, det samme vil Politiets Sikkerhetstjeneste.

Også Politidirektoratet ser behovet i større grad enn tidligere, og åpner opp for områdebevæpning på utsatte steder.

Nå er det Stortinget som må ta den endelige avgjørelsen i denne saken.

Men vi håper og tror at politikerne våre lytter til de med støvlene på, de som best vet hvilke virkemidler som er nødvendig for å trygge befolkningen på best mulig måte.

Jeg er optimistisk med tanke på vårt vedtak, og tror det går mot en generell bevæpning av norsk politi.

Som fagforeningsleder skal man være forsiktig med å bare trekke frem glansbildene, men rett skal være rett – det har blitt gjort mye godt fagforeningsarbeid som nå bærer frukter.

Men det betyr ikke at vi skal hvile på laurbærene i 2018.

Utsetter ny politireform

UTSATT: Særorganutvalget har foreslått å legge ned både Utrykningspolitiet og Politiets Utlendingsenhet, og heller la politidistriktene ta ansvaret. Samtidig er det foreslått store endringer innen Kripos og Økokrim.

Det blir blant annet en krevende vår med hovedlønnsoppgjør, nytt lønnssystem i staten og ikke minst diskusjonen om pensjon og særaldersgrenser. 

Driftsbudsjettene i distriktene blir stramme også i 2018 – og dette vil prege arbeidshverdagen til våre medlemmer.

Vi skal jobbe for bedre rammer, slik at nærpolitireformen faktisk har mulighet til å gjennomføres slik intensjonen var.

Her blir bemanning viktig.

Særorganutredningen kommer også til å prege mye av 2018. Politiets Fellesforbund mener det er helt feil tidspunkt å starte en stor omveltning av særorganene på – før distriktene har fått satt seg og kartlagt sine behov.

Med et hektisk 2018 i sikte håper jeg dere alle får muligheten til å senke skuldrene litt og nyte julefreden. 

Til alle dere som også i julen skal stå på til det beste for samfunnet; God vakt til dere, og takk til alle for den gode jobben dere gjør!

Powered by Labrador CMS