PÅ VENT: Justisminister Per-Willy Amundsen utsetter behandlingen av særorganutredningen i flere år.
PÅ VENT: Justisminister Per-Willy Amundsen utsetter behandlingen av særorganutredningen i flere år. (Bilde: Liv Rønnaug Lilleåsen)

Regjeringen utsetter ny politireform: Full jubel i politiet

Justisminister Per-Willy Amundsen mener det for tidlig å starte behandlingen av særorganutdredningen.

I mai i år la Særorganutvalget fram sin utredning for den fremtidige organiseringen av politiets særorganer. 

Samtidig som politireformen rulles ut for fullt, foreslår utvalget en rekke dramatiske endringer i politietaten; Blant annet å legge ned Utrykningspolitiet og Politiets Utlendingsenhet.

Dette har skapt mye debatt og mange reaksjoner, særlig blant ansatte og tillitsvalgte. Men også blant andre etater og organisasjoner.

Men ifølge VG bekrefter nå justisminister Per-Willy Amundsen at de vil utsette den politiske behandlingen av den nye politireformen.

– Det blir ikke gjennomført noen endringer av særorganene før vi har sett effektene av politireformen i distriktene, sier han til avisa.

På spørsmål om hvor lenge behandlingen kan bli utsatt, svarer Amundsen at det kan bli snakk om flere år.

Og nyheten blir svært godt mottatt hos tillitsvalgt for Utrykningspolitiet, Frode Stenersen.

UENIG: UP-sjef Runar Karlsen skriver i høringssvaret at de svært kritiske til endringsforslagene til utvalget, og mener det vil føre til færre kontroller og flere ulykker. 
UENIG: UP-sjef Runar Karlsen skriver i høringssvaret at de svært kritiske til endringsforslagene til utvalget, og mener det vil føre til færre kontroller og flere ulykker.  Foto: Morten Rakke

– Dette er en svært god nyhet og helt på sin plass. Det er for prematurt å endre særorganene før politidistriktene har satt seg. Jeg håper og regner med at dette er fordi justisministeren ønsker seg en annen løsning. 

Før høringsfristen gikk ut 1. desember sendte Utrykningspolitiet sitt svar, og de gir utredningen totalslakt. 

Enda flere oppgaver ut til politidistriktene 

Særorganutvalget mener alle politioppgaver i utgangspunktet bør løses i politidistriktene. Derfor omtaler de særorganene som bistandsorganer i utredningen. 

Dagens struktur foreslås erstattet av to større enheter, som legges under Politidirektoratet; En for etterforskning og bistand (Nasjonal bistands- og etterforskningsenhet) og en for beredskap (Nasjonal beredskapsenhet).

Utvalget foreslår blant annet: 

  • Utrykningspolitiet legges ned, hvor oppgaver og mannskaper overføres til politidistriktene.
  • Polititets utlendingsenhet legges ned. Oppgavene og mannskapene overføres i stor grad til Øst politidistrikt, mens utlendingsinternatet på Trandum foreslås til Kriminalomsorgen.
  • Kripos og Økokrim får samlet ledelse, og legges inn i den nye enheten som bistandsorganer.
  • Beredskapstroppen løftes ut av Oslo og opp på nasjonalt nivå.
  • På etterforsknings- og bistandssiden foreslås Kripos og Økokrim inn den nye enheten, som vil spesialisere seg på organisert og annen alvorlig kriminalitet, økonomisk kriminalitet og IKT-krminalitet. I tillegg ser utvalget for seg at det opprettes et NC3-senter, et senter som samler ekspertise på cyberkriminalitet.
  • Politihøgskolen består, men slås sammen med KRUS (Kriminalomsorgens utdaninngssenter).

PF-leder: – Politiet er mettet på reformer

Nyheten blir også svært godt mottatt i Politiets Fellesforbund, som stiller seg svært kritisk til utredningen.

– Dette er helt fantastisk, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

MÅ FÅ RO: PF-leder Sigve Bolstad er svært fornøyd med utsettelsen, og mener politiet nå er mettet på reformer og store endringer.
MÅ FÅ RO: PF-leder Sigve Bolstad er svært fornøyd med utsettelsen, og mener politiet nå er mettet på reformer og store endringer. Bilde: Torkjell Trædal

– Politiet er mettet på reformer, så dette bringer nødvendig ro inn til de ansatte og lederne i særorganene. Nå kan de fortsette med å gjøre en glitrende jobb og de 12 nye politidistriktene kan få sette seg skikkelig før man går i gang med flere omfattende endringer. Hadde forslagene til utvalget blitt gjennomført, ville det vært svært kritisk for politiet og gjort det vanskeligere å løse samfunnsoppdraget vårt. 

Det har vært en lang runde med et offentlig utvalg og en høringsrunde, og nå stopper justisdepartementet hele prosessen. Er hele utredningen bortkasta?

– Jeg kan ikke klandre utvalget, men tidspunktet er fullstendig feil, sier Bolstad.

Amundsen: – Politiet må å få konsentrere seg om politireformen

I en pressemelding sendt ut for kort tid siden sier nå justis- og beredskapsdepartementet at de har vurdert anbefalingene til utvalget.

De har kommet frem til at det ikke er nødvendig å sette i gang nye omstillingsprosesser nå.

– Politireformen er den høyest prioriterte utviklingsoppgaven i norsk politi frem mot 2020. Omstillingsarbeidet i politiet må konsentreres om gjennomføringen av reformen, og det vil på nåværende tidspunkt være svært krevende å følge opp nye og omfattende organisasjonsmessige endringer i etaten, sier Amundsen.

Regjeringen nedsatte 11. mai 2016 Særorganutvalget for å utrede og foreslå fremtidig organisering av politiets særorganer og nasjonale beredskapsressurser. Ett år senere overleverte utvalget utredningen Bedre bistand. Bedre beredskap - Fremtidig organisering av politiets særorganer.

Høringsfristen var 1. desember, og senere skulle Justisdepartementet legge fram sitt forslag til Stortinget. Men nå varsler altså justisministeren en utsettelse over flere år.

Amundsen mener likevel det var riktig å gå hele den lange runden med et offentlig utvalg, en utredning og en høringsrunde, ifølge VG.

– Vi har landet på at det var riktig å ha gjennomført den høringen, for det kom frem veldig mye interessant som vil være grunnlag for det videre arbeidet. Vi tar med oss innspillene videre.

 
Til toppen